Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana v praxi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Podsedník, Tomáš
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51912
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část uvádí informace o základních legislativních dokumentech z oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, popisuje osoby činné v těchto oborech, uvádí zákonné požadavky pro zaměstnavatele i zaměstnance a seznamuje čtenáře se základní dokumentací. Praktická část se zabývá aplikací metod k posuzování rizik, a to konkrétně metodami Ishikawa diagram a Failure Mode and Effect Analysis. Výsledkem práce jsou zhodnocení zjištěných bezpečnostních stavů v daném objektu vybrané společnosti, výpočet možných rizik a návrhy jednotlivých opatření k nápravě těchto nedostatků.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject prevence pracovních úrazů cs
dc.subject prevence vzniku požáru cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject occupational safety and health en
dc.subject fire protection en
dc.subject prevention of occupational accidents en
dc.subject fire prevention en
dc.subject risk analysis en
dc.title Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana v praxi
dc.title.alternative Issues of Occupational Health and Safety and Fire Protection in Practise
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis focuses on issues of occupational safety and health and fire protection. The work is divided into two parts. The theoretical part presents informations of basic legislative documents in the field of occupational safety and health and fire protection, describes persons working in these fields, lists the legal requirements for employers and employees and introduces readers to the basic documentation. The practical part focuses on the application of risk assessment methods, namely the Ishikawa diagram and Failure Mode and Effect Analysis. The result of the work is the evaluation of the identified safety conditions in the chosen object of the selected company, the calculation of possible risks and the proposals of individual measures to remedy these shortcomings.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60814
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
podsedník_2022_dp.pdf 2.809Mb PDF View/Open None
podsedník_2022_op.pdf 288.0Kb PDF View/Open None
podsedník_2022_vp.pdf 132.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account