Multimediální videoprůvodce pro předmět Softwarová podpora inženýrských výpočtů pro prezenční studium, část Wolfram Mathematica

DSpace Repository

Language: English čeština 

Multimediální videoprůvodce pro předmět Softwarová podpora inženýrských výpočtů pro prezenční studium, část Wolfram Mathematica

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Nevrlka, David
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.issued 2022-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51921
dc.description.abstract V teoretické části bakalářské práce je popsána historie, využití, vývojové prostředí a jsou zmíněny i srovnatelné aplikace softwaru Wolfram Mathematica. Dále jsou zmíněny využité programy pro tvorbu multimediálního průvodce. Praktická část nám nejprve popisuje obsah sešitů Mathematica pro 13 lekcí výuky. Dále vysvětluje, jak byl vytvořen multimediální videoprůvodce, který bude sloužit jako pomůcka při výuce předmětu Softwarová podpora inženýrských výpočtů.
dc.format 57
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject multimediální průvodce cs
dc.subject videoprůvodce cs
dc.subject Wolfram Mathematica cs
dc.subject software cs
dc.subject OBS Studio cs
dc.subject software cs
dc.subject HitFilm Express cs
dc.subject software cs
dc.subject CodeSandbox cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject multimedia guide en
dc.subject video guide en
dc.subject Wolfram Mathematica en
dc.subject software en
dc.subject OBS Studio en
dc.subject software en
dc.subject HitFilm Express en
dc.subject software en
dc.subject CodeSandbox en
dc.subject web application en
dc.title Multimediální videoprůvodce pro předmět Softwarová podpora inženýrských výpočtů pro prezenční studium, část Wolfram Mathematica
dc.title.alternative Multimedia Video Guide for the Course Software Support of Engineering Computation for Full-Time Study, Wolfram Mathematica Part
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macků, Lubomír
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the bachelor thesis describes the history, use, development environment and comparable applications of Wolfram Mathematica software. The programs used to create the multimedia guide are also mentioned. The practical part first describes the content of created Mathematica workbooks for 13 lessons. It also explains how a multimedia video guide was created, which will serve as an aid in teaching the subject Software support of engineering computation.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61198
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
nevrlka_2022_dp.pdf 2.601Mb PDF View/Open None
nevrlka_2022_op.pdf 121.0Kb PDF View/Open None
nevrlka_2022_vp.pdf 287.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account