Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro zinečnaté ionty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro zinečnaté ionty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinter, Štěpán
dc.contributor.author Spot, Eugen
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:02Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:02Z
dc.date.issued 2021-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51934
dc.description.abstract Tahle bakalářská práce se zabývá iontovýměnnou, syntetickými zeolity a jejich vlastnostmi pro zinečnaté ionty. Připravil jsem sérii měření, kde jsem na komerční zeolity sorboval v roztoku síranu zinečnatého, různě dlouhou dobu, s cílem snížit obsah zinku ve vodě a simulovat tím likvidaci výluhu odpadu z galvanického průmyslu. Následně jsem podrobil tyto zeolity termální úpravě a sledoval, jak tato úprava ovlivnila úbytek zinečnatých iontů ve vodě. Úbytek zinku jsem pozoroval pomocí AAS (atomové absorpční spektrometrie). Nejlepší sorpce bylo dosaženo pomocí Zeolitu S (Mineral products s.r.o.), kterým se odstranilo přes 77 % zinku v roztoku.
dc.format 47 s. (46 839 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zeolit cs
dc.subject syntéza cs
dc.subject iontovýměna cs
dc.subject zinek cs
dc.subject atomová absorpční spektrometrie cs
dc.subject zeolite en
dc.subject synthesis en
dc.subject ion-exchange en
dc.subject zinc en
dc.subject atomic absorption spectroscopy en
dc.title Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro zinečnaté ionty
dc.title.alternative Synthetic Zeolites and their Ion Exchange Properties for Zinc Ions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Filip, Jaroslav
dc.date.accepted 2022-06-10
dc.description.abstract-translated Klíčová slova: zeolit, syntéza, iontovýměna, zinek, atomová absorpční spektrometrie; ABSTRACT This bachelor's thesis deals with ion exchange, synthetic zeolites and their properties for zinc ions. I prepared a series of measurements, where commercial zeolites were sorbed in zinc sulfate solution, for various periods of time, in a way to achieve reduction of the zinc content and simulate the disposal of leachate of galvanic industry waste. Then, I subjected these zeolites to a thermal treatment and observed how this treatment affects the loss of zinc ions in the water. Reduction of zinc content was measured by AAS (atomic absorption spectroscopy). Best sorption was achieved by Zeolit S (Mineral products s.r.o.), which removed over 77 % of zinc content.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Material Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Materiály a technologie cs
dc.identifier.stag 60964
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
spot_2022_dp.pdf 1.525Mb PDF View/Open None
spot_2022_op.pdf 288.4Kb PDF View/Open None
spot_2022_vp.pdf 272.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account