Komunikace Most pro o. p. s. v období koronaviru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikace Most pro o. p. s. v období koronaviru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Teplá, Sandra
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:02Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:02Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51944
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na externí komunikaci neziskové organizace. Teoretická část se věnuje tématu neziskových organizací, stejně tak jako marketingu, marketingové komunikaci a image v neziskovém sektoru. Praktická část je pak věnována konkrétní neziskové organizaci. V této části se nachází výzkum zabývající se jak její image a postavení mezi odbornou veřejností, tak externí komunikací s odbornou veřejností. Výzkum se skládá z řízeného rozhovoru s ředitelkou organizace a individuálních rozhovorů s členy odborné veřejnosti. Šetření se dále snaží zjistit, zdali proběhly změny v komunikaci organizace v době koronakrize. Výsledky výzkumu mají za účel sloužit jako podklad k doporučením a zpětná vazba pro zkoumanou neziskovou organizaci.
dc.format 61s. (96 884 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject marketing v neziskovém sektoru cs
dc.subject image neziskové organizace cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject kvalitativní analýza cs
dc.subject non-profit organization en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject social service en
dc.subject marketing in non-profit sector en
dc.subject image of non-profit organization en
dc.subject marketing communication en
dc.subject qualitative analysis en
dc.title Komunikace Most pro o. p. s. v období koronaviru
dc.title.alternative Communication of a Nonprofit Organization During the Coronavirus Crisis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis focuses on external communication of a non-profit organization. The theoretical part studies the topic of non-profit organizations, as well as marketing, marketing communication and image in the non-profit sector. The practical part is then dedicated to a specific non-profit organization. In this part there is research dealing with both its image and position among the professional public and external communication with the professional public. The research consists of a guided interview with the director of the organization and individual interviews with members of the professional public. The survey, which was carried out at the place of operation of the organization, also tries to find out whether there were changes in the communication of the organization during the coronavirus crisis. The results of the research are intended to serve as a basis for recommendations and feedback for the researched non-profit organization.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62615
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
teplá_2022_dp.pdf 1.652Mb PDF View/Open None
teplá_2022_op.doc 127Kb Unknown View/Open None
teplá_2022_vp.doc 119.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account