Podpora podnikání pro malé a střední podniky v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podpora podnikání pro malé a střední podniky v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stachivová, Lucie
dc.contributor.author Šebestová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:17:23Z
dc.date.available 2010-07-16T10:17:23Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5194
dc.description.abstract Předmětem Diplomové práce "Podpora podnikání pro malé a střední podniky v České republice" je zhodnocení možností využití strukturálních fondů Evropské unie. První kapitola je věnována definici malého a středního podniku a popisu jednotlivých podpor ze strukturálních fondů. Následuje představení vybrané společnosti Probaeq, s.r.o. a podrobná analýza prioritní osy, která se shoduje se záměrem společnosti. Praktická část je zpracována jako vzorová studie proveditelnosti pro daný projekt a realizační část žádosti. cs
dc.format 87 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1066904 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject strukturální a regionální politi-ka cs
dc.subject operační programy cs
dc.subject EuropeanUnion en
dc.subject SMEs en
dc.subject Structural funds en
dc.subject Structural and regional policies en
dc.subject operational programmes en
dc.title Podpora podnikání pro malé a střední podniky v ČR cs
dc.title.alternative Support business for small and medium entertaiment in Czech republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lošťáková, Lenka
dc.date.accepted 2008-06-04
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is about structural funds from European Union. First chapter de-fined SMEs a described support from structural funds. Second chapter introduced company Probaeq, Ltd. The last chapter - practice chapter - is about feasibility study for project and ralization's part is about request. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 9141
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
šebestová_2008_dp.pdfBlocked 1.017Mb PDF View/Open
šebestová_2008_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
šebestová_2008_op.pdf 49.86Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account