Finanční analýza vybraného podniku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozubíková, Ludmila
dc.contributor.author Klofáč, Jan
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51956
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je provedení finanční analýzy vybraného podniku v letech 2016 až 2020 a následné zhodnocení finančního zdraví. Práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je uveden účel finanční analýzy, její uživatelé a zdroje dat. Dále jsou zde popsány metody, na základě kterých byla finanční analýza vyhotovena. Praktická část obsahuje charakteristiku vybrané společnosti i odvětví a následnou aplikaci metod uvedených v teoretické části. Závěrečná část zahrnuje zhodnocení finanční situace podniku a navrhnutá opatření pro zvýšení finanční stability.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční výkazy cs
dc.subject horizontální a vertikální analýza cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject horizontal and vertical analysis en
dc.subject indebtedness en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.subject activity en
dc.title Finanční analýza vybraného podniku
dc.title.alternative Financial Analysis of a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2022-06-28
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis aims to perform a financial analysis of a selected company for the period 2016 to 2020 and the subsequent evaluation of financial health. This bachelor's thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the purpose of financial analysis, its users and data sources. The methods based on which the financial analysis was performed are also described here. The practical part contains the characteristics of the selected company and the industry, and the following application of the methods mentioned in the theoretical part. The final part includes an evaluation of the company's financial situation and proposed measures to increase financial stability.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Business Economics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 61591
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
klofáč_2022_dp.pdf 14.55Mb PDF View/Open None
klofáč_2022_op.docx 46.41Kb Unknown View/Open None
klofáč_2022_vp.docx 49.03Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account