Marketingové komunikace ŠKODA AUTO a.s. při náboru zaměstnanců z řad technicky zaměřených studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové komunikace ŠKODA AUTO a.s. při náboru zaměstnanců z řad technicky zaměřených studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štarchoň, Peter
dc.contributor.author Benická, Lucie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51964
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá marketingovými komunikacemi společnosti ŠKODA AUTO a.s. při náboru zaměstnanců z řad technicky zaměřených studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jejím cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují postoje těchto studentů, a na základě toho navrhnout vhodný způsob komunikace a připravit marketingový komunikační mix za účelem přivedení právě těchto studentů do společnosti. První část této práce se kromě personálního marketingu a marketingových komunikací věnuje i značce zaměstnavatele a vlivu pandemie COVID-19 na nábor zaměstnanců. Druhá část této práce pak zkoumá personální marketing společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhuje doporučení k získání technicky zaměřených studentů UTB, která byla definována na základě provedeného kvalitativního a kvantitativního marketingového výzkumu.
dc.format 72 s. (92 249 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject personální marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject nábor cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject employer branding cs
dc.subject komunikační nástroje cs
dc.subject HR marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject recruitment en
dc.subject human resources en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject employer branding en
dc.subject communication tools en
dc.title Marketingové komunikace ŠKODA AUTO a.s. při náboru zaměstnanců z řad technicky zaměřených studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dc.title.alternative Marketing Communications of ŠKODA AUTO a.s. during the Recruitment of Technically Orientated Students of Tomas Bata University in Zlín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rygl, Tomáš
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis analyzes marketing communications of ŠKODA AUTO a.s. during the recruitment of technically orientated students of Tomas Bata University in Zlín. Its aim is to identify factors which affect the attitudes of these students, suggest appropriate communication strategy and prepare marketing communication mix in order to bring these students to the company. The first part of this thesis focuses on HR marketing and marketing communications as well as on employer brand and the effect of COVID-19 pandemic on the recruitment process. The second part of this thesis analyzes marketing communications of ŠKODA AUTO a.s. and suggests recommendations for acquisition of technically orientated students of Tomas Bata University in Zlín, which were defined based on the conducted qualitative and quantitative marketing research.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62579
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
benická_2022_dp.pdf 3.255Mb PDF View/Open None
benická_2022_op.pdf 156.8Kb PDF View/Open None
benická_2022_vp.pdf 152.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account