Podíl ostatních složek Integrovaného záchranného systému na likvidaci následků tornáda na jižní Moravě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podíl ostatních složek Integrovaného záchranného systému na likvidaci následků tornáda na jižní Moravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav
dc.contributor.author Michálek, Tadeáš
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51965
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na podíl ostatních složek Integrovaného záchranného systému na likvidací následků tornáda na jižní Moravě. V teoretické části jsou popsány mimořádné události. Pro naplnění hlavního cíle bakalářské práce uvést popis a zhodnocení podílu ostatních složek IZS. Poslední kapitola teoretické části je věnována vzniku tornáda. V praktické části je podrobně popsáno tornádo na jižní Moravě, podílem ostatních složek na záchranných a likvidačních pracích. Na zhodnocení jsou použity metody What if? a analýza SWOT. V poslední kapitole jsou navrženy opatření, které by měli vést ke snížení následků.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mimořádná událost cs
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject ostatní složky cs
dc.subject tornádo cs
dc.subject záchranné a likvidační práce cs
dc.subject Extraordinary event en
dc.subject Integrated rescue systém en
dc.subject other components en
dc.subject tornado en
dc.subject rescue and liquidation work en
dc.title Podíl ostatních složek Integrovaného záchranného systému na likvidaci následků tornáda na jižní Moravě
dc.title.alternative The Share of Other Components of the Integrad Rescue System in the Liquidation of the Consequences of a Tornado in South Moravia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2022-05-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the share of other components of the Integrated Rescue System in the liquidation of the consequences of a tornado in South Moravia. Extraordinary events are described in the theoretical part. The next two chapters are devoted to the basic and other components of the Integrated Rescue System. The last theoretical chapter is devoted to the formation of a tornado. The practical part describes in detail the tornado in southern Moravia, the share of other components in rescue and liquidation work. What if? Methods are used for evaluation and SWOT analysis. The last chapter proposes measures that should lead to a reduction of the consequences.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60929
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
michálek_2022_dp.pdf 2.115Mb PDF View/Open None
michálek_2022_op.pdf 288.7Kb PDF View/Open None
michálek_2022_vp.pdf 154.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account