Analýza vstřikovací formy pro součástku vzduchového systému automobilu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vstřikovací formy pro součástku vzduchového systému automobilu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenkeřík, Vojtěch
dc.contributor.author Kutnar, Vojtěch
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51968
dc.description.abstract Tato diplomová práce s názvem "Analýza vstřikovací formy pro díl sacího systému automobilu" se zabývá návrhem vstřikovací formy pro plastový díl a její následnou analýzou pomocí softwaru Autodesk MoldFlow. První část je teoretická a zabývá se konstrukčním návrhem vstřikovací formy a jsou zde rozebrány zásady návrhu plastového dílu, technologie vstřikování, díly vstřikovací formy, materiály, konstrukce forem určené pro výrobu součástí z termoplastů. Dále se teoretická část práce soustředí na vstřikovací proces, seznámení s vadami vyskytujícími se při procesu vstřikování, analýzu vstřikovací formy a uvádí do počítačové podpory pomoci MoldFlow. Praktická část obsahuje dva úseky. První se zabývá návrhem vstřikovací formy zahrnující 2D dokumentaci a detailní popis navrženého zařízení, ke kterému byl použit CAD software CATIA V5 R30. Druhý úsek je věnován analýzám formy a interpretaci výsledků jednotlivých analýz.
dc.format 83s. (92 805 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vstřikovací forma cs
dc.subject plastový díl cs
dc.subject CATIA V5 cs
dc.subject CAE Analýza cs
dc.subject MoldFlow cs
dc.subject Injection mould en
dc.subject Plastic part en
dc.subject Catia V5 en
dc.subject CAE analysis en
dc.subject MoldFlow en
dc.title Analýza vstřikovací formy pro součástku vzduchového systému automobilu
dc.title.alternative Analysis of Injection Molding for Car Air System Part
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janoštík, Václav
dc.date.accepted 2022-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis entitled "Analysis of an injection mould for a part of a car intake system" deals with the design of an injection mould for a plastic part and its subsequent analysis using Autodesk MoldFlow software. The first part is theoretical and deals with the structural design of the injection mould and discusses the design principles of the plastic part, injection moulding technology, injection mould parts, materials, and mould design for the production of thermoplastic parts. Furthermore, the theoretical part of the thesis focuses on the injection moulding process, introduces the defects occurring in the injection moulding process, the analysis of the injection mould and introduces the computer-aided support of MoldFlow. The practical part contains two sections. The first one deals with the injection mould design, including 2D documentation and a detailed description of the designed device, for whom the CAD software CATIA V5 R30 was used. The second section is devoted to analyses of mould and interpretation of the results of individual analyses.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Stroje a nástroje pro zpracování polymerů a kompozitů cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Production Engineering en
dc.identifier.stag 62087
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
kutnar_2022_dp.zip 2.573Mb application/zip View/Open None
kutnar_2022_op.pdf 247.3Kb PDF View/Open None
kutnar_2022_vp.pdf 198.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account