Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vargová, Slavomíra
dc.contributor.author Janková, Karolína
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51969
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybrané organizaci. Vychází z platné legislativy a v teoretické části pojednává o oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, systémech řízení a národním programu Bezpečný podnik. Popisuje také podpůrné a informativní nástroje zvyšující kulturu a povědomí této problematiky. K získání a následnému zmapování současného stavu vybrané organizace je v praktické části využita SWOT analýza. Na základě zjištění jsou navrhnuty nové systémy řízení a podrobně popsány, včetně způsobu jejich implementace. Závěrem jsou navrhnuté a zavedené systémy zhodnoceny. Tato práce je určena ke zdokonalení zajištění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybrané organizaci.
dc.format 115
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject BOZP cs
dc.subject systém řízení bezpečnosti cs
dc.subject integrovaný systém řízení cs
dc.subject program Bezpečný podnik cs
dc.subject ISO 45001:2018 cs
dc.subject vrstvený procesní audit cs
dc.subject OSH en
dc.subject safety management system en
dc.subject integrated management system en
dc.subject program Safe Enterprise en
dc.subject ISO 45001:2018 Standard en
dc.subject Layered Process Audit en
dc.title Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybrané organizaci
dc.title.alternative Occupational Safety and Health Management System in a selected Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the occupational health and safety management systém in a selected organization. It is based on valid legislation and in the theoretical part deals with the area of safety and health at work, management systems and the national program Safe Enterprise. It also describes supporting and informative tools to increase culture and awareness of the issue. A SWOT analysis is used in the practical part to map the current state of the selected organization. Based on the findings, new management systems are proposed and described in detail, including how to implement them. Finally, the proposed and implemented systems are evaluated. This thesis is designed to improve the provision of occupational health and safety management system in a selected organization.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Population Protection en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 61853
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2022-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
janková_2022_dp.pdf 3.072Mb PDF View/Open None
janková_2022_op.pdf 141.5Kb PDF View/Open None
janková_2022_vp.pdf 256.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account