Financování ochrany kulturních památek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Financování ochrany kulturních památek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Svobodová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:18:22Z
dc.date.available 2010-07-16T10:18:22Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5197
dc.description.abstract Má práce je zaměřená na ochranu nemovitých kulturních památek. V teoretické části vysvětluji podstatu a význam památkové péče, základní pojmy z oblasti a také jmenuji zdroje financování, které jsou k dispozici. V praktické části se zabývám zámkem v Bystřici pod Hostýnem a v Holešově. Popisuji jejich historický vývoj, současné a budoucí využití. Následuje rozbor financování. Kolik a jaké investice šly z kterých zdrojů. Cíl mé práce je zjistit, co obnáší rekonstrukce kulturních památek, jestli se financování těch-to památek liší a jakým způsobem. cs
dc.format 53 s cs
dc.format.extent 1284129 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Ministerstvo kultury cs
dc.subject kulturní památka cs
dc.subject památková péče cs
dc.subject financování cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject obnova kulturních památek cs
dc.subject granty cs
dc.subject finanční příspěvky cs
dc.subject NPU cs
dc.subject Ministry of culture en
dc.subject culture sight en
dc.subject protection of culture heritage en
dc.subject financing en
dc.subject care of cultural sight en
dc.subject reconstruction en
dc.subject grants en
dc.subject The National cultural institute en
dc.title Financování ochrany kulturních památek cs
dc.title.alternative Financing of the protection of culture heritage en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vybíral, Tomáš
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated My work is oriented to care of historic buildings. In the theoretic part I talk about essence of conservation and what is the point of it. There are the basic words and sources of finan-cig which is available. In practical part I talk about castle in town Bystřice pod Hostýnem and in Holešov too. I refer its historical course, present and future use. How much investments and what kind of it went from different sources. The objective of my work is to find out what comes to reconstrucion of historic buildings, if the financing of this two castles are different and how. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9330
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2008_bp.pdfBlocked 1.224Mb PDF View/Open
svobodová_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account