Uplatnění principů behaviorální veřejné politiky v komunikaci vybraných obcí Zlínského kraje s veřejností

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění principů behaviorální veřejné politiky v komunikaci vybraných obcí Zlínského kraje s veřejností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučera, Filip
dc.contributor.author Rozsypalová, Ema
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:04Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:04Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51982
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na uplatňování principů behaviorální veřejné politiky v komunikaci vybraných obcí Zlínského kraje s veřejností. Kritériem pro výběr obcí je počet obyvatel nad deset tisíc. Tuto podmínku splňuje devět měst. Cílem této práce je představit návrhy pro zlepšení komunikace vybraných měst Zlínského kraje s veřejností, s důrazem na aplikaci behaviorálních principů. Oporou návrhů byly zjištěné teoretické poznatky a provedená analýza současného stavu komunikace vybraných měst Zlínského kraje a zvolených komunikačních nástrojů. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že města v komunikaci s veřejností principy behaviorální veřejné politiky téměř nevyužívají. Práce byla také podpořena polostrukturovanými rozhovory s tiskovými mluvčími vybraných obcí. Hlavním výsledkem práce jsou navržená řešení, která mají zlepšit komunikaci a jsou v souladu s principy behaviorální veřejné politiky.
dc.format 111 s. (154 593 zn.)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject behaviorální cs
dc.subject ekonomie cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject město cs
dc.subject občan cs
dc.subject veřejná politika cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject behavioral en
dc.subject economics en
dc.subject communication en
dc.subject town en
dc.subject resident en
dc.subject public policy en
dc.subject public en
dc.title Uplatnění principů behaviorální veřejné politiky v komunikaci vybraných obcí Zlínského kraje s veřejností
dc.title.alternative Behavioral Public Policy Principales in the Marketing Communication of Selected Municipalities of the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the use of the principles of behavioural public policy in the communication of selected municipalities of the Zlín region with the public. The criterion for selecting municipalities is the number of inhabitants over ten thousand. Nine towns meet this condition. The aim of this work is to present proposals for improving the communication of selected towns of the Zlín region with public, with the emphasis on the use of behavioural principles. The proposals were supported by theoretical findings and an analysis of the current state of communication in selected towns in the Zlín region and selected communication tools. The research found that towns almost do not use the principles of the behavioural public policy in communication with the public. The work was also supported by semi-structured interviews with press agents of the selected municipalities. The main outcome (result) of this work are proposed solutions that are to improve communication and are in accordance with the principles of behavioural policy.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.thesis.degree-discipline Management of Public Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management a marketing cs
dc.thesis.degree-program Management and Marketing en
dc.identifier.stag 60981
dc.date.submitted 2022-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
rozsypalová_2022_dp.pdf 3.582Mb PDF View/Open None
rozsypalová_2022_op.docx 49.41Kb Unknown View/Open None
rozsypalová_2022_vp.docx 46.93Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account