Fraktografická analýza a mikrostruktura komponentů vybraných střelných ručních zbraní

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fraktografická analýza a mikrostruktura komponentů vybraných střelných ručních zbraní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Reich, Filip
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:04Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:04Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51992
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o využití fraktografické analýzy, a to za účelem zjištění vhodnosti kovových materiálů, používaných při výrobě ručních střelných zbraní a jejich komponentů. Cílem práce je na základě provedení vlastní fraktografické analýzy vybraných komponentů střelných zbraní posoudit materiál, z něhož jsou dané komponenty vyráběny, a to z hlediska dvou kritérií: bezpečnosti a životnosti. Stěžejními tématy práce jsou jednotlivé druhy kovů, obor fraktografie, její definice, historie a představení vybraných ručních střelných zbraní. Pozornost je také věnována legislativnímu vymezení, vztahujícímu se k tématice ručních střelných zbraní.
dc.format 63
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fraktografie cs
dc.subject mikrostruktura cs
dc.subject fraktografická analýza cs
dc.subject střelná zbraň cs
dc.subject makrofraktografie cs
dc.subject mikrofraktografie cs
dc.subject fractography en
dc.subject microstructure en
dc.subject fractographic analysis en
dc.subject firearm en
dc.subject macrofractography en
dc.subject microfractography en
dc.title Fraktografická analýza a mikrostruktura komponentů vybraných střelných ručních zbraní
dc.title.alternative Fractographic and Microstructural Analysis of Selected Components of Firearms Handguns
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čandík, Marek
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the use of fractographic analysis to determine the suitability of metallic materials used in the manufacture of small arms and their components. The aim of the thesis is to assess the material from which the components are made in terms of two criteria: safety and durability, based on a fractographic analysis of selected firearms components. The main topics of the thesis are the different types of metals, the field of fractography, its definition, history and introduction of selected small arms. Attention is also paid to the legislative defi-nition related to the topic of small arms.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-program Security Technologies, Systems and Management en
dc.identifier.stag 60865
dc.date.submitted 2022-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
reich_2022_dp.pdf 3.735Mb PDF View/Open None
reich_2022_op.pdf 148.5Kb PDF View/Open None
reich_2022_vp.pdf 147.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account