Návrh na zdokonalení systému financování firmy AVEX TRADE, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na zdokonalení systému financování firmy AVEX TRADE, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelka, Martin
dc.contributor.author Nováková, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:46:51Z
dc.date.available 2010-07-13T12:46:51Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/519
dc.description.abstract Účelem této bakalářské práce je provést finanční analýzu současného stavu hospodaření společnosti AVEX TRADE, spol. s r. o., na jejím základě zhodnotit finanční zdraví a navrhnout doporučení ke zlepšení analýzou zjištěného stavu hospodaření. Základním zdrojem informací pro výpočty jsou zejména účetní výkazy a výroční zprávy za období 2002 až 2004. Teoretická část definuje základní východiska pro praktickou část. V praktické části je nejprve proveden horizontální a vertikální rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Následuje výpočet finančních fondů a hlavních skupin poměrových ukazatelů. Pro zachycení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli je vypočítán pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. Komplexní zhodnocení finanční situace společnosti je řešeno pomocí bankrotního a bonitního modelu. Na závěr jsou shrnuty výsledky a doporučení řešení stěžejních problémů. cs
dc.format 85 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1195833 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject zdraví cs
dc.subject finanční cs
dc.subject analýza cs
dc.subject ukazatele cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject financování cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject modely cs
dc.subject health en
dc.subject financial en
dc.subject analysis en
dc.subject indicators en
dc.subject account sheets en
dc.subject financing en
dc.subject liquidity en
dc.subject insolvency en
dc.subject profitability en
dc.subject models en
dc.title Návrh na zdokonalení systému financování firmy AVEX TRADE, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Proposal for finance system improvement of AVEX TRADE Ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-26
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is to carry out the financial analysis of the current state of AVEX TRADE Ltd economic activity and on its base to evaluate financial health and to suggest recommendation to improvement of determined level of economic activity. The main source of information for the calculations are account sheets and annual reports from 2002 to 2004. The theoretical part defines the basic starting point for the practical part. In the practical part I first carried out horizontal und vertical balance analysis and profit and loss statement. Then I followed with the calculation of difference indicator main groups of ratio indicators. To show mutual relationship between ratio indicators I calculated pyramid analysis of profitability of owned capital. The entire evaluation of the financial situation of the company is solved by means of bankruptcy and solvency model. In the conclusion I summarised the results and recommendations of solution of the most important problems. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2490
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2006_bp.pdfBlocked 1.140Mb PDF View/Open
nováková_2006_vp.pdf 329.7Kb PDF View/Open
nováková_2006_op.pdf 291.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account