Monitorování čerstvosti drůbežího masa pomocí experimentálního zařízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Monitorování čerstvosti drůbežího masa pomocí experimentálního zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámková, Anna
dc.contributor.author Starostková, Monika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:05Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:05Z
dc.date.issued 2021-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52000
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou čerstvosti drůbežího masa a změnami při jeho uchovávání. Teoretická část práce popisuje drůbeží maso co se týká jeho složení, skladování, zrání, údržnosti, mikrobiologie a legislativy. Byly zhodnoceny vhodné obaly a jejich využití pro uchování drůbežího masa, byly popsány metody pro měření amoniaku. Praktická část práce se zabývá měřením plynů uvolňujících se při skladování masa. Za pomoci experimentálního zařízení při uchování masa v chladícím zařízení, byly sledovány konkrétní plyny především amoniak (NH3). Spektrofotometrická metoda byla prováděna za přídavku Nesslerova činidla. Výsledky stanovení v mase je možné využít pro zařazení masa do kategorie dle čerstvosti (čerstvé, počínající rozklad a zkažené). Výsledky práce hledají limity použitelnosti přehledného indikátoru pro zjištění čerstvosti masa pro spotřebitele, kteří vyžadují kvalitní maso na prodejních pultech řetězců potravin.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject drůbeží maso cs
dc.subject experimentální zařízení cs
dc.subject amoniak cs
dc.subject čerstvost masa cs
dc.subject poultry meat en
dc.subject experimental equipment en
dc.subject ammonia en
dc.subject meat freshness en
dc.title Monitorování čerstvosti drůbežího masa pomocí experimentálního zařízení
dc.title.alternative Freshness monitoring of poultry meat using a experimental device
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matyáš, Jiří
dc.date.accepted 2022-06-03
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of freshness of poultry meat and changes in its preservation. The theoretical part describes poultry meat in terms of its composition, storage, maturation, preservation, microbiology and legislation. The work also describes suitable packaging for the preservation of poultry meat and methods for measuring ammonia. The practical part of the work deals with the measurement of gases released during meat storage. Using a simple experimental device for storing meat in a refrigeration plant, specific gases, especially ammonia (NH3), were monitored. The spectrophotometric method was performed with the addition of Nessler's reagent. The results of the work seek the limits of the applicability of a clear indicator for determining the freshness of meat for consumers who require quality meat on the shelves of food chains.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline - cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Technology en
dc.identifier.stag 61940
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
starostková_2022_dp.pdf 3.212Mb PDF View/Open None
starostková_2022_op.pdf 533.0Kb PDF View/Open None
starostková_2022_vp.docx 81.94Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account