Analýza marketingové komunikace vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace vybrané společnosti

Show full item record

No preview available
Title: Analýza marketingové komunikace vybrané společnosti
Author: Laciga, Filip
Advisor: Lejsal, Tomáš
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace vybrané společnosti. V teoretické části práce jsou definovány důležité pojmy pro správné uchopení části praktické. Je zde vysvětlen marketing, jehož součástí je velmi důležitý marketingový mix popisující 4P - produkt, cena, místo a propagace; dále také marketingová komunikace a komunikační mix. Samostatnou kapitolu tvoří teorie na téma on-line nástrojů marketingové komunikace. Vybrané strategické marketingové situační analýzy definují základy pro pochopení použitých analýz v rámci praktické části, a to PESTLE analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil, McKinsey 7S a SWOT analýzu. Kvantitativní a kvalitativní výzkumy jsou popsány v rámci kapitoly Marketingový výzkum. Na teoretickou část plynule navazuje část praktická, ve které je na základě představených analýz definována a popisována vybraná společnost. Byla použita také metoda dotazníkového šetření. Na základě výsledků z analýz a z dotazníkového šetření jsou specifikovány návrhy a doporučení ke zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/52010
Date: 2022-02-11
Availability: Bez omezení
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Ekonomika a management podniku


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
laciga_2022_dp.pdf 3.496Mb PDF View/Open None
laciga_2022_op.pdf 1.327Mb PDF View/Open None
laciga_2022_vp.docx 48.74Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account