Uživatelské testování softwarové aplikace sloužící k evidenci sbírek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uživatelské testování softwarové aplikace sloužící k evidenci sbírek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rygl, Tomáš
dc.contributor.author Martinek, Karel
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:05Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:05Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52013
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá ověřením použitelnosti a smysluplnosti designu softwarové aplikace sloužící sběratelům k evidenci sbírek. Teoretická část se zaměřuje na webové aplikace obecně a shrnuje přínosy a limity modelu SaaS a dále rozebírá samotný proces návrhu designu z pohledu UX/UI s důrazem na postupy a doporučení aplikovatelné při uživatelském testování použitelnosti. Praktická část shrnuje poznatky uživatelského výzkumu a formuluje zadání pro návrh designu aplikace. Dále popisuje přípravu interaktivního prototypu aplikace a testování použitelnosti s uživateli a formuluje závěry a doporučení na základě získané zpětné vazby.
dc.format 63
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Uživatelská zkušenost cs
dc.subject uživatelské rozhraní cs
dc.subject UX cs
dc.subject UI cs
dc.subject Testování použitelnosti cs
dc.subject Uživatelské testování cs
dc.subject Design cs
dc.subject Interaktivní prototyp cs
dc.subject Sběratelství cs
dc.subject SaaS cs
dc.subject Webová aplikace cs
dc.subject User experience en
dc.subject User interface en
dc.subject UX en
dc.subject UI en
dc.subject Usability testing en
dc.subject User testing en
dc.subject Design en
dc.subject Interactive prototype en
dc.subject Collecting en
dc.subject SaaS en
dc.subject Web application en
dc.title Uživatelské testování softwarové aplikace sloužící k evidenci sbírek
dc.title.alternative User Testing of a Software Application Used to Record Collections
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavelka, Jiří
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on validating the usability and meaning of the design of a software application used by collectors to record their collections. The theoretical part focuses on web applications in general, summarizes the benefits and limitations of the SaaS model, and then discusses the design process itself from a UX/UI perspective, emphasizing practices and recommendations applicable to usability testing. The practical section summarizes the user research findings and formulates a brief for the application design. It describes the preparation of an interactive app prototype and usability testing with users and formulates conclusions and recommendations based on the feedback received.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62599
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
martinek_2022_dp.pdf 1.935Mb PDF View/Open None
martinek_2022_op.doc 120Kb Unknown View/Open None
martinek_2022_vp.pdf 155.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account