Mikrostruktura polymerních kompozitních materiálů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mikrostruktura polymerních kompozitních materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Blahunek, Ivo
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:06Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:06Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52026
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a vlastnostmi mikrostruktury polymerních kompozitních materiálů. Zároveň poskytuje informace o polymerních vláknech a matricích, jejich vlastnostech, chybách a použití. Práce se také zaobírá aplikací polymerních kompozitů ve sportovním odvětví, a to především hokejovými holemi a způsoby výroby dutých profilů. Experimentální část práce se zaměřuje na optickou analýzu mikrostruktury vybraných vzorků rukojetí hokejových holí, jejich porovnání a vyhodnocení.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikrostruktura cs
dc.subject polymerní kompozity cs
dc.subject vlákna cs
dc.subject hokejová hůl cs
dc.subject microstructure en
dc.subject polymer composites en
dc.subject fibres en
dc.subject ice hockey stick en
dc.title Mikrostruktura polymerních kompozitních materiálů
dc.title.alternative The Microstructure of Polymer Composite Materials
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondrík, Jan
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issues and properties of the microstructure of polymer composite materials. It also provides information on polymer fibers and matrices, their properties, errors and uses. The work also deals with the application of polymer composites in the sports industry, especially ice hockey sticks and methods of production of hollow profiles. The experimental part of the work focuses on the optical analysis of the microstructure of selected samples of ice hockey stick shafts, their comparison and evaluation.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 59511
dc.date.submitted 2022-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
blahunek_2022_dp.pdf 8.457Mb PDF View/Open None
blahunek_2022_op.pdf 847.8Kb PDF View/Open None
blahunek_2022_vp.pdf 264.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account