Operační program Podnikání a inovace (projekt firmy RUBEZ k získání dotací z fondu ERDF)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Operační program Podnikání a inovace (projekt firmy RUBEZ k získání dotací z fondu ERDF)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Kravčenková, Radomíra
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:20:37Z
dc.date.available 2010-07-16T10:20:37Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5205
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití prostředků z fondu Evropské unie v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Teoretická část obsahuje shrnutí podmí-nek a kritérií, za kterých je možné tyto prostředky žádat a základy postupu implementace operačního programu Podnikání a inovace. V praktické části je zpracován konkrétní projekt s analýzou trhu a finanční analýzou včetně závěrečného zhodnocení proveditelnosti tohoto projektu cs
dc.format 69 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 728992 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject strukturální politika cs
dc.subject operační programy cs
dc.subject dotace cs
dc.subject monitoring cs
dc.subject proveditelnost projektu cs
dc.subject structural funds en
dc.subject structural policy en
dc.subject operating programs en
dc.subject grant en
dc.subject monitoring en
dc.subject practicability project en
dc.title Operační program Podnikání a inovace (projekt firmy RUBEZ k získání dotací z fondu ERDF) cs
dc.title.alternative A possibility how to prosper from the EU fund recources within the enterprise operational programme and innovations to support and increase competitive advantage of a small and middle-sized enterprise - Rubez Ltd.project how to gain resources from the enterprise operational programme to extend and innovate production technologies. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is dealing with possibilities of utilization of resources from European Union funds within the business and innovation operating programs. The theoretical part contains a summary of conditions and criteria under which it is possible to appeal these re-sources and it contains bases of procedure implementation of business and innovation oper-ating programs. Practical part is dealing with concrete project with market and financial analysis including final assessment of practicability of this project. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3657
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kravčenková_2008_bp.pdfBlocked 711.9Kb PDF View/Open
kravčenková_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kravčenková_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account