Vliv aplikace fosforečnanu na texturní parametry vybraných typů šunek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv aplikace fosforečnanu na texturní parametry vybraných typů šunek

Show full item record

Thumbnail
Title: Vliv aplikace fosforečnanu na texturní parametry vybraných typů šunek
Author: Polášek, Zdeněk
ISBN: 978-80-7678-098-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/52355
Date: 2012-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 60
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Cílem této disertační práce bylo zhodnotit vliv hydratace svalové tkáně a možnosti ovlivnění tohoto procesu přidáním NaCl a solí na bázi fosfátů. Je známo, že výše uvedené potravinářké přídatné látky mohou tyto procesy ovlivnit a sekundárním cílem práce bylo tyto procesy dále prozkoumat a definovat. Během zpracování libové svaloviny probíhá mnoho složitých procesů; jejichž vliv má zásadní dopad na vlastnosti finálního produktu a na ekonomiku samotné výroby. Pomocí dynamické oscilační reologie byl posouzen vliv vybraných potravinářských přídatných látek na procesy solubilizace proteinů a následnou tvorbu solu a gelové matrice s divergentními vlastnostmi, zejména odlišnými texturními a viskoelastickými charakteristikami. Na základě reologických měření pregelových formací a jejich tepelně indukovaných změn byly predikovány vlastnosti vzniklého gelu, jejichž výsledná kvalita byla vyjádřena tvrdostí, soudržností, elasticitou, žvýkavostí a gumovitostí, které mají rozhodující vliv na kvalitu šunky a ekonomiku výroby. Informace o změnách pH, zejména před zahájením tepelného opracování, jsou užitečnou informací o stavu suroviny a jeho vývoji. Velmi důležitou součástí práce bylo sledování viskoelastických změn v průběhu teplotních změn, které umožňovala originální technika přípravy vzorku produktu pro použití reometru. Získané výsledky potvrdily významný vliv přídavku fosforečnanů (s větším množstvím vodíkových iontů) na snížení pH analyzovaných vzorků, což negativně ovlivnilo průběh tvorby gelu jak z reologického hlediska v průběhu teplotních změn, tak i vlastnosti výsledného produktu z pohledu texturní analýzy. Dále byl prokázán vliv zvyšující se koncentrace používaných fosforečnanů na sledované parametry. Vliv zvyšujícího se počtu fosforových iontů v molekule fosforečnanu na sledované vlastnosti vzorku se však jednoznačně nepotvrdil. Na jedné straně získané výsledky potvrdily předchozí studie a závěry a obohatily informace o vlivu některých fosforečnanů na pozorované vlastnosti tepelně indukovaných gelů svalové tkáně.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
Zdenek_Polasek_Teze_disertacni prace_2022.pdf 3.314Mb PDF View/Open
polášek_2022_dp.pdf 2.045Mb PDF View/Open None
polášek_2022_op.zip 1.962Mb application/zip View/Open None
polášek_2022_vp.pdf 567.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account