Syntéza a studium biologických účinků purinových nukleosidů substituovaných 1-adamantylem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syntéza a studium biologických účinků purinových nukleosidů substituovaných 1-adamantylem

Show full item record

Thumbnail
Title: Syntéza a studium biologických účinků purinových nukleosidů substituovaných 1-adamantylem
Author: Rudolfová, Jana
ISBN: 978-80-7678-102-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/52360
Date: 2012-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 66
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Purinové nukleosidy představují jednu z nejrozšířenějších skupin dusíkatých heterocyklů zastoupených v přírodě. V medicíně jsou velmi často používány zejména pro své významné biologické účinky, jakými je inhibice transportu nukleosidů v organismech, antifungální, antivirotická či protinádorová aktivita. Předložená práce se zabývá přípravou série nových purinových 2,6-disubstituovaných ribonukleosidů nesoucích unikátní adamantylované aminy. Sestavená multikroková syntéza zahrnuje sekvenci několika po sobě jdoucích reakcí, a sice glykosylaci vybraných, případně připravených, purinových derivátů v poloze N9, nukleofilní aromatickou substituci do polohy C6 na purinovém skeletu vzniklých nukleosidů a následné odchránění nukleosidů. V případě, že molekula daných látek dovolovala, byly provedeny ještě doplňující modifikace v podobě redukce či další nukleofilní aromatické substituce do polohy C2 purinového jádra. Všechny připravené látky byly získány ve velmi dobrých výtěžcích a v odpovídající čistotě. Rovněž byla jejich struktura potvrzena pomocí běžně používaných metod spektrální analýzy. Právě z důvodů zjištění možného medicínského využití byly připravené sloučeniny podrobeny testům na biologickou aktivitu (antiproliferační účinky a inhibici enzymu), v jejichž rámci byly provedeny také komplexace testovaných nukleosidů s (Beta)-cyklodextrinem.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
Rudolfova_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 4.231Mb PDF View/Open
rudolfová_2022_dp.pdf 7.261Mb PDF View/Open None
rudolfová_2022_op.zip 1.242Mb application/zip View/Open None
rudolfová_2022_vp.pdf 97.95Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account