Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca

DSpace Repository

Language: English čeština 

Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca

Show full item record

Thumbnail
Title: Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca
Author: Havierniková, Katarína; Havierniková, Katarína
ISBN: 978-80-7678-105-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/52382
Date: 2022-10-24
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 57
Availability: Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Manažment rizík malých a stredných podnikov je aktuálnou témou, ktorou sa zaoberá ako odborná, tak i vedecká verejnosť najmä z dôvodu nejednotnosti a roztrieštenosti metodík a štandardov v oblasti manažmentu rizík. V spojitosti s klastrovou spoluprácou sa ponúka priestor pre rozpracovanie tejto problematiky v novej, málo preskúmanej a čiastočne rozpracovanej oblasti. Identifikácia zdrojov rizík, ktoré malé a stredné podniku môžu očakávať v prípade ich zapojenia sa do klastrovej spolupráce predstavuje významný prínos ako z hľadiska teórie, tak i praxe. Predkladaná habilitiačná práca formou vedeckej monografie skúma hlavné zdroje rizík ovplyvňujúce aktivity malých a stredných podnikov v hospodárskych podmienkach Slovenskej republiky a v prípade ich zapojenia do klastrovej spolupráce. Hlavným cieľom habilitačnej práce predkladanej formou vedeckej monografie je identifikovať štruktúru rizikových faktorov ovplyvňujúcich záujem malých a stredných podnikov zapojiť sa do klastrovej spolupráce, čomu zodpovedá štruktúra práce. V teoretickej rovine habilitačná práca predkladaná formou vedeckej monografie poskytuje rozšírenie diskusie teoretických prístupov ku kategorizácii rizík a ich zdrojov, ktoré sa vyskytujú v praxi malých a stredných podnikov. Teoretický, ale i praktický rámec rozširuje habilitačná práca publikovoaná formou vedeckej monografie v oblasti fenoménu klastrovania s aplikáciou na Slovenskú republiku a s ohľadom na možné riziká súvisiace s touto spoluprácou. V praktickej rovine je najcennejším prínosom identifikácia šiestich základných kategórií rizík a ich zdrojov vyskytujúcich sa v bežnej praxi malých a stredných podnikov a štyri rizikové faktory ovplyvňujúce rozhodnutie malých a stredných podnikov vstúpiť do klastra, z ktorých je následne zostavený katalóg rizík.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Katarina_Havier ... habilitacni_prace_2022.pdfBlocked 1.146Mb PDF
Monografia Haviernikova_Habilitace.pdfBlocked 14.58Mb PDF
op_posudek_Havierniková_Burger.pdfBlocked 711.1Kb PDF
op_posudek_Havierniková_Stejskal.pdfBlocked 571.0Kb PDF
Obsah.pdf 1.146Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account