Changes in business environment as a driver for enterprises development

DSpace Repository

Language: English čeština 

Changes in business environment as a driver for enterprises development

Show full item record

Thumbnail
Title: Changes in business environment as a driver for enterprises development
Author: Bilan, Yuriy
ISBN: 978-80-7678-047-7
URI: http://hdl.handle.net/10563/52383
Date: 2021-11-23
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 63
Availability: Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.


Abstrakt:

Fungování a rozvoj podniku jsou vždy charakterizovány změnami v jeho vnitřním prostředí, přičemž toto se děje v měnícím se prostředí, tedy vnějším prostředí. Navíc změny vnitřního prostředí podniku jsou způsobeny především změnami faktorů prostředí a jsou vlastně reakcí na ně. Kombinace a interakce takových změn může zvýšit rizika v činnosti podniku a snížit jeho efektivitu, nebo naopak posílit konkurenční pozici v případě včasné a adekvátní reakce na environmentální výzvy. Pokud je výzva přijata, podnikatelé posoudí důsledky a využijí dostupné zdroje ve snaze přeměnit vnitřní slabé stránky na silné stránky, což vytváří pevný základ pro další rozvoj, hledání nových odpovědí na budoucí nevyhnutelné změny. Takové změny, které vyžadují inovativní a naléhavé podnikové reakce, mimo jiné prostřednictvím zlepšování nebo vytváření nových řídících procesů a systémů, jsou mnohem efektivnější hnací silou rozvoje podniku ve srovnání s plánovanými změnami v podmínkách relativní stability a využití faktorů ekonomického růstu. Tyto aspekty souvisí s výzkumnými dimenzemi prezentovanými autorem jako vybrané problematické otázky rozvoje podniku v podmínkách změn prostředí, ve kterém podnik funguje. Autorův výzkum se zaměřuje na procesy identifikace změn, jejich klasifikaci, systematizaci a studium směru a intenzity dopadu na rozvoj podniků; formování strategických reakcí podniku na změny, které umožňují rozvoj konkurenčních výhod a reakce na výzvy vnějšího prostředí zaváděním inovativních řešení a rozvojem úspěšných podnikatelských nápadů; hodnocení důsledků změn v prostředí podniku (se zvláštním zřetelem na rozvoj vnitřních systémů řízení a zohlednění požadavků udržitelného rozvoje). Zvláštním zaměřením autorovy práce je metodika hodnocení zpětného dopadu rozvoje podnikání na konkurenceschopnost ekonomiky s přihlédnutím k vlivu faktorů udržitelnosti, lidského rozvoje, ekonomické svobody, obchodních regulací, podpory inovací. Část autorova výzkumu, ilustrovaná v této přednášce na základě aktuálních údajů o činnosti podniků v Evropské unii, potvrzuje význam inovativních změn v podnikání pro rozvoj konkurenceschopné ekonomiky jako celku. V této oblasti výzkumu věnuje autor zvláštní pozornost rozvoji sociálního podnikání, zeleného podnikání, kreativních průmyslů, které jsou považovány za odpovědné obchodní praktiky, které umožňují nacházet odpovědi na změny v prostředí a zároveň naplňovat očekávání společnosti ohledně udržitelného rozvoje. Získané výsledky zároveň potvrzují nutnost dalšího pronikání vědeckého výzkumu do aplikované oblasti pro lepší pochopení nového paradigmatu ekonomického rozvoje podniků s posílením role sociální a environmentální dimenze. Speciální částí přednášky je představení významu výzkumného tématu pro jeho další rozvoj, vytvoření multidisciplinární platformy související s implementací požadavků udržitelnosti ve výzkumu rozvoje podniku v neustále se měnícím podnikatelském prostředí a přínosy pro výuku a praxi.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Yuriy_Bilan-Tez ... novani_profesorem_2021.pdfBlocked 2.365Mb PDF
Obsah.pdf 208.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account