[NEOBHÁJENO] Vliv vnejšího prostředí na management lidských zdrojů organizací

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Vliv vnejšího prostředí na management lidských zdrojů organizací

Show full item record

Thumbnail
Title: [NEOBHÁJENO] Vliv vnejšího prostředí na management lidských zdrojů organizací
Author: Vojtovič, Sergej
Advisor:
Abstract: Obsahovou náplňou a cieľom prednášky je analyzovať podmienky a faktory vonkajšieho prostredia, ktoré ovplyvňujú zmeny v prístupoch a metódach manažmentu ľudských zdrojov organizácií a definovať ich príčinné súvislosti a vzťahy. Teoretickým východiskom pre skúmanie tejto problematiky sú poznatky prameniace z historického procesu vzniku a rozvoja manažmentu ľudských zdrojov organizácií pod vplyvom vonkajších technicko-technologických, ekonomických a sociálnych faktorov. Tento postup analýzy a skúmania dovoľuje nielen zistiť konkrétne podmienky a faktory vonkajšieho prostredia, ktoré ovplyvnili vznik a rozvoj manažmentu ľudských zdrojov organizácií, ale aj definovať spojitosti a príčinné súvislosti týchto procesov. Práve preto táto prednáška začína stručnou analýzou historického procesu vzniku a rozvoja manažmentu ľudských zdrojov a definovaním podmienok a technicko-technologických, ekonomických a sociálnych faktorov, ktoré na prelome 19. a 20. storočia viedli k nutnosti vzniku riadenia personálnych činností v rámci podnikového manažmentu, a ktoré sa podpísali na jeho ďalšom rozvoji. Táto analýza poslúži ako základ pre charakteristiku moderných prístupov k skúmaniu vplyvu technicko-technologických, ekonomických, sociálnych podmienok a faktorov vonkajšieho prostredia ako na celkové zmeny v manažmente ľudských zdrojov organizácií, tak i na jednotlivé personálne činnosti. Súčasťou prednášky je aj pojednávanie o autorskom koncepte vedeckej činnosti v danej oblasti a o zvolených metodologických a metodických postupoch skúmania vplyvu faktorov vonkajšieho prostredia na zmeny v manažmente ľudských zdrojov organizácií, ktoré sú aplikované v jednotlivých výskumných projektoch a úlohách. Prednáška ďalej obsahuje najdôležitejšie odborné a vedecké publikácie, ktoré prezentujú získané výsledky realizovaných vedecko-výskumných úloh a grantov, a ktoré zároveň poukazujú na osobný prínos autora pre rozvoj daného výskumného odboru. Záverečná časť prednášky bude venovaná tomu, ako sa výsledky vedeckej činnosti a realizovaných vedecko-výskumných úloh a grantov premietli do pedagogickej činnosti na pracovisku, do koncepcie študijného odboru a do obsahu jednotlivých predmetov.
URI: http://hdl.handle.net/10563/52386
Date: 2018-05-03
Availability: Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity. Teze nebyly obhájené - řízení zastaveno
Discipline: Management a ekonomika podniku


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
Saergej_Vojtovi ... ovanim_profesorem_2018.pdfBlocked 1.030Mb PDF
Obsah.pdf 387.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account