Sklo, světlo, prostor jako intervence v architektuře

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sklo, světlo, prostor jako intervence v architektuře

Show simple item record

dc.contributor.author Stanický, Petr
dc.date.accessioned 2022-12-14T08:23:47Z
dc.date.available 2022-12-14T08:23:47Z
dc.date.issued 2018-08-08
dc.identifier.isbn 978-80-7454-754-6 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52394
dc.description.abstract Teze se zabývá uměleckou tvorbou Petra Stanického, jeho vztahu k médiu skla a zejména jeho přístupy k interpretaci výtvarné a vizuální práce, které předává svým studentům v rámci výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Petr Stanický ve své práci sleduje především problematiku prostoru, místa v současné vizuální kultuře a jejich vztah k architektuře, jejich neustálé proměny a prolínání. Již na počátku své výtvarné kariéry opustil čistě figurální pojetí sochy a přiklonil se k práci s geometrií ovlivněným architektonickým objektem. Objekty ze skla se staly poslední desetiletí signifikantním znakem práce Petra Stanického. Své bohaté zkušenosti v oblasti sochařství a prostorové tvorby předává studentům ateliéru Skla na UTB ve Zlíně. Kromě snahy vzdělat studenty v práci s materiálem, kompozicí a tvarem se je také snaží vést směrem k budoucí profesionální praxi. Vedle nezbytné výuky kresby a teoretických reflexí se zabývá materiálem a považuje za nutné také praktické zkušenosti, jako jsou stáže v zahraničí, přednášky a konzultace se současnými umělci a tvorba reálných designérských projektů. Jeho cílem je zejména vychovat generaci umělců a designérů, kteří budou schopni prosadit se na současné umělecké a profesionální scéně. en
dc.format 42 cs
dc.format.extent 42 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject Vizuální umění en
dc.subject Sklo en
dc.subject Světlo en
dc.subject Prostor en
dc.subject Místo en
dc.subject Plastika en
dc.subject Instalace en
dc.subject Visual art en
dc.subject Glass en
dc.subject Space en
dc.subject Intervention in architecture en
dc.subject Sculpture en
dc.title Sklo, světlo, prostor jako intervence v architektuře en
dc.title.alternative Teze přednášek ke jemnování profesorem en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2018-09-09
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the artistic work of Petr Stanický, his relation to the glass as fine art medium and especially his approaches to the interpretation of his visual art works. He passes this concept on to his students in the courses and lectures he teaches at Tomas Bata University in Zlín. In his art works, Petr Stanický focuses on space issues and place in contemporary visual culture and their relationship to architecture, their constant transformation and intermingling. At the beginning of his art career, he left the purely figural concept of the sculpture and leaned forward to work with geometry influenced by the architectural object. Objects made of glass have become a significant sign of Petr Stanicky's work for the last decade. His rich experience in the field of sculpture and 3D objects is handed over to the students of Glass at TBU in Zlín. In addition to trying to teach students to work with material, composition and shape, he also guide them towards future professional practice. Besides the necessary teaching of the drawing and theoretical reflections, students deal with the material and it also consider practical experience, such as internships abroad, lectures and consultations with contemporary artists and work on real designer projects. Its aim is in particular to educate the generation of artists and designers who will be able to work on the professional scene for artists and designers. en
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design en
dc.date.submitted 2018-04-10


Files in this item

Files Size Format View
Petr_Stanicky_T ... novani_profesorem_2018.pdfBlocked 1.332Mb PDF View/Open
Obsah.pdf 130.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account