Zvukové atmosféry v audiovizuálním díle, způsoby a mož-nosti jejich získávání, tvorba filmového prostoru. Vzá-jemné působení s prostorovými úpravami dialogů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zvukové atmosféry v audiovizuálním díle, způsoby a mož-nosti jejich získávání, tvorba filmového prostoru. Vzá-jemné působení s prostorovými úpravami dialogů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grečnár, Ján
dc.contributor.author Vrtěl, Pavel
dc.date.accessioned 2023-01-10T07:46:50Z
dc.date.available 2023-01-10T07:46:50Z
dc.date.issued 2017-07-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-139-9 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52412
dc.description.abstract Zvukové atmosféry zastávají jeden z hlavních pilířů filmové zvukové dramaturgie. I když při jejich nahrávání a aplikování hraje velkou roli subjektivní úsudek samotného tvůrce (mistra zvuku), disertační práce si klade za cíl najít objektivní základy definice ?atmosféry vhodné pro filmové využití?. Analyzováním vybraných teorií akustické ekologie a zkušeností odborníků z praxe se práce snaží definovat vlastnosti, které by ?dobrá? filmová atmosféra měla mít, neboť tato kritéria hrají klíčovou roli již při samotném procesu nahrávání. Součástí diser-tace je terénní záznam atmosfér, který zastupuje roli praktického výstupu. Také však předsta-vuje cenný zdroj informací rozšiřující teoretický základ práce. Závěrečná část práce je věno-vána otázce, jakými způsoby na sebe mohou vzájemně působit atmosféry a dozvuk mluveného slova, která je prověřována na konkrétních vymodelovaných případech.
dc.format 34 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zvukové prostředí cs
dc.subject atmosféry cs
dc.subject nahrávání cs
dc.subject postprodukce cs
dc.subject Double M/S cs
dc.subject prosto-rové úpravy dialogu cs
dc.subject Soundscape en
dc.subject ambiance en
dc.subject recording en
dc.subject postproduction en
dc.subject Double M/S en
dc.subject space corrections of dialogs en
dc.title Zvukové atmosféry v audiovizuálním díle, způsoby a mož-nosti jejich získávání, tvorba filmového prostoru. Vzá-jemné působení s prostorovými úpravami dialogů
dc.title.alternative Zvukové atmosféry v audiovizuálním díle, způsoby a mož-nosti jejich získávání, tvorba filmového prostoru. Vzá-jemné působení s prostorovými úpravami dialogů
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2022-12-12
dc.description.abstract-translated Ambiances are one of the main pillars of film sound dramaturgy. Even if the subjective judgment of the creator (sound master) plays a big role in their recording and application, the the thesis aims to find objective foundation for the definition of ?ambiance suitable for film use?. By analyzing selected theories of acoustic ecology and experience of specialists from the field, the work tries to define qualities that a ?good? film ambiance should have because these criteria play a key role in the recording process itself. Part of this doctoral thesis is field recording of ambiances which represents the practical output of this thesis. However, it also represents a valuable source of information expanding the theoretical basis of the work. The final part of the thesis is devoted to the question of how ambiances and reverberation of the spoken word can mutually affect each other, which is examined on specific model cases.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 63512
dc.date.submitted 2022-10-07


Files in this item

Files Size Format View Description
Pavel_Vrtel_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 2.725Mb PDF View/Open
vrtěl_2022_dp.pdf 4.372Mb PDF View/Open None
vrtěl_2022_op.pdf 224.9Kb PDF View/Open None
vrtěl_2022_vp.docx 64.64Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account