Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zapletal, Jiří
dc.contributor.author Janásová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:35:23Z
dc.date.available 2010-07-16T10:35:23Z
dc.date.issued 2008-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5242
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Cílem je vyhodnotit problematiku v založení a vzniku společnosti. V teoretické části se zabývám činnostmi souvisejícími se založením společnosti, založením a vznikem společnosti a popisem náležitostí obchodní společnosti s.r.o. V analytické části provádím analýzu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a následné povinnosti po vzniku společnosti. Z účetního hlediska otevírám po vzniku společnosti účetní knihy. V závěru hodnotím situaci v České republice a navrhuji změny v systému zakládání a vzniku společností. cs
dc.format 59 s., 11 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 989550 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject společnost s ručením omezeným cs
dc.subject zakladatel cs
dc.subject společník cs
dc.subject založení společnosti cs
dc.subject vznik společnosti cs
dc.subject zápis do obchodního rejstříku cs
dc.subject zakladatelská listina cs
dc.subject společenská smlouva cs
dc.subject živnostenský list cs
dc.subject koncesní listina cs
dc.subject základní kapitál cs
dc.subject Limited Liability Company en
dc.subject charter-member en
dc.subject partner en
dc.subject establishment en
dc.subject company forming en
dc.subject entry of Companies Register en
dc.subject deed of foundation en
dc.subject Articles of Partnership en
dc.subject Trade Certificate en
dc.subject Licence Deed en
dc.subject basic capital en
dc.title Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným cs
dc.title.alternative Limited Liability Company Establisment Problems en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mišurec, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-30
dc.description.abstract-translated In my bachelor work, I am concerning with a limited liability companyestablishment and formation problems. The goal is to analyse the problem inestablishing and forming a limited liability company.In the abstract, I am considering activities interconnected the company establishing, the company establishment and formation and a description oftrading company relevancies.In analytical part of my bachelor work, I am analysing the limited liabilitycompany establishing and forming and subsequent duties arising from thecompany forming.From the point of view of accounting, I open the accounting books after thecompany formation.In conclusion, I am assessing the situation in the Czech Republic and I am proposing changes in the system of company establishing and forming. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9662
dc.date.assigned 2008-02-26
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
janásová_2008_bp.pdf 966.3Kb PDF View/Open
janásová_2008_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
janásová_2008_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account