Vliv povrchu nástroje na zatékavost polymeru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv povrchu nástroje na zatékavost polymeru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal
dc.contributor.author Fluxa, Petr
dc.date.accessioned 2023-09-05T10:37:05Z
dc.date.available 2023-09-05T10:37:05Z
dc.date.issued 2018-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-169-6 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52443
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá vlivem drsnosti povrchu dutiny formy na zatečení polymeru. Předchozí studie ukázaly, že vyšší hodnota drsnosti povrchu formy nejen že nebrání toku polymeru dutinou formy, ale naopak v mnoha případech tok zlepšuje. Cílem této práce je získat hlubší poznání o tokovém chování polymerní taveniny v dutině formy. Měření bylo realizováno za použití 4 typů polypropylenu, které se od sebe liší indexem toku taveniny. Zkušební tělesa byla vyráběna za použití 5 různých povrchů, 3 teplot taveniny a 3 teplot formy. Následně byla provedena měření smáčivosti povrchu desek testovací formy, replikace povrchu dutiny formy a stupeň krystalinity v různých vzdálenostech od vtoku. Práce dále zahrnovala vyhodnocení tokových závislostí na vstřikovacím stroji při procesních podmínkách a zjištění přítomnosti skluzu na stěně. Z poznatků pak byly navrženy konkrétní doporučení pro nastavení technologických parametrů či úpravy nástroje pro technické aplikace v praxi.
dc.format 42 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vstřikování cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject zatékavost polymeru cs
dc.subject drsnost povrchu cs
dc.subject reometrie cs
dc.subject úhel smáčení cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject injection molding en
dc.subject injection mold en
dc.subject polymer fluidity en
dc.subject surface roughness en
dc.subject rheometry en
dc.subject contact angle en
dc.subject polypropylene en
dc.title Vliv povrchu nástroje na zatékavost polymeru
dc.title.alternative Influence of Tool Surface on Polymer Flow
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čep, Robert
dc.contributor.referee Hudec, Ivan
dc.contributor.referee Měřínská, Dagmar
dc.date.accepted 2023-06-28
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis deals with the effect of injection mold surface roughness on polymer flow. Previous studies have shown that a higher value of mold surface roughness does not hinder the flow of polymer through the mold cavity, but on the contrary in many cases improves the flow. The aim of this work is to gain a deeper understanding of the flow behavior of the polymer melt in the mold cavity. Four types of polypropylene that differ from each other in melt flow index were used in the measurement. Test specimens were produced using five different surfaces, three melt temperatures and three mold temperatures. The conclusions were made by measuring the wettability of the surface of the test mold plates, the replication of the surface of the mold cavity and the degree of crystallinity at different distances from the gate. The work also included the evaluation of flow curves on the injection machine under process conditions and the detection of the presence of wall slip. Based on the findings, specific recommendations were proposed for setting technological parameters or modifying the tool for technical applications in practice.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy cs
dc.thesis.degree-discipline Tools and Processes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 65934
dc.date.submitted 2023-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
fluxa_2023_dp.pdf 5.661Mb PDF View/Open None
fluxa_2023_op.zip 2.716Mb application/zip View/Open None
fluxa_2023_vp.pdf 342.6Kb PDF View/Open None
fluxa_2023_teze.pdf 4.182Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account