Analýza dopravní infrastruktury Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza dopravní infrastruktury Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Pavelka, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:35:59Z
dc.date.available 2010-07-16T10:35:59Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5244
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou silniční dopravy Zlínského kraje. Je rozdělena na pět částí. V teoretické části jsou zahrnuty pojmy týkající se všech druhů dopravy a stručná charakteristika kraje. Praktická část řeší problematiku současného stavu všech druhů dopravy kraje. Na základě informací zjištěných z předchozí časti je sestavena SWOT analýza jednotlivých druhů dopravy. Závěr tvoří vize, návrh strategických cílů a projekty. cs
dc.format 79s., 4s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1716954 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Doprava cs
dc.subject dopravní infrastruktura cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject doprava v klidu cs
dc.subject městská hromadná doprava cs
dc.subject integrovaný dopravní systém cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject letecká doprava cs
dc.subject vodní doprava cs
dc.subject cyklistická doprava cs
dc.subject Transport en
dc.subject traffic infrastructure en
dc.subject road transport en
dc.subject stationary traffic en
dc.subject urban mass transport en
dc.subject integrated traffic system en
dc.subject railway transport en
dc.subject air transport en
dc.subject water transport en
dc.subject cycling traffic en
dc.title Analýza dopravní infrastruktury Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Analysis of transporting infrastructure in Zlín region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dohnal, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with analysis of transporting infrastructure in Zlín region. It has five parts. Theoretical part involves notions of all sorts of traffic and brief characteristic of the region. Practical part deals with problematic of present traffic situation. A SWOT analysis is set up on the basis of information from previous part. Ending is made of vision, suggestion of strategic objectives and projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9034
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
pavelka_2008_bp.pdf 1.637Mb PDF View/Open
pavelka_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
pavelka_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account