Vývoj polymerních systémů vhodných pro zpracování pomocí pokročilých technologií 3D tisku a elektrostatického zvlákňování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj polymerních systémů vhodných pro zpracování pomocí pokročilých technologií 3D tisku a elektrostatického zvlákňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mráček, Aleš
dc.contributor.author Vítková, Lenka
dc.date.accessioned 2023-09-14T06:43:51Z
dc.date.available 2023-09-14T06:43:51Z
dc.date.issued 2019-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-182-5 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52450
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá fyzikálními aspekty zpracování materiálů na bázi biopolymerů pomocí 3D tisku a elektrostatického zvlákňování, především pak vlivem materiálových vlastností na tyto výrobní procesy. Zvláštní pozornost je věnována tvorbě hydrogelů na bázi biopolymerů pomocí různých metod síťování. Tyto hydrogely mohou dále sloužit jako podklad pro nanovlákenné struktury a být použity jako pokročilé biokompatibilní materiály v biomedicínských aplikacích. Práce popisuje tvorbu hydrogelů z přírodních polymerů pomocí dynamických polymerních sítí. Hydrogely představují výhodný typ materiálů díky své vnitřní podobnosti s extracelulárním prostředím živočišných buňek. Síťování bylo dosaženo pomocí dynamických kovalentních vazeb, nebo s využitím spontánního vzniku vnitřní podpůrné struktury nanodestiček díky jejich elektrostatickému odpuzování. Optimálního chování pro 3D tisk bylo dosaženo pro několik různých materiálů, které vykazují snížení viskozity se zvyšujícím se smykovým namáháním a poměrně rychlý návrat do původních hodnot viskozity po ukončení smykového namáhání. Z hlediska elektrostatického zvlákňování polymerních roztoků byly diskutovány vnitřní a vnější faktory ve vztahu k výrobnímu procesu se zvláštním zřetelem na materiálové parametry a jejich návaznost na další aspekty jak procesu, tak podoby získaných vláken. Kromě jednosložkového elektrostatické zvlákňování proběhly experimenty i s koaxiálním zvlákňováním, kdy se navíc projevily jevy na fázovém rozhraní roztoků. Význam disertační práce přesahuje jednotlivé technologie 3D tisku a elektrostatického zvlákňování, a spočívá především v možnosti jejich kombinace pro vytváření struktur vhodných pro biologické aplikace, včetně tkáňového inženýrství. Přesné makroskopické struktury získané 3D tiskem hydrogelů s nanotopologickými prvky nanovláken vzniklých elektrostatickým zvlákňováním mohou být vytvořeny např. jako 3D tištěné struktury pokryté nanovlákny, vrstvených 3D tištěných/nanovlákenných sendvičových struktur a nanovlákny vyztužených materiálů pro 3D tisk, z nichž každá slibuje různé výhody pro biomedicínské aplikace ve srovnání s komerčně dostupnými materiály. Výsledky disertační práce z pohledu výroby hydrogelů a nanovláken mohou najít uplatnění v oblasti pokročilých výrobních technologií se zaměřením na biopolymery. Materiály vyvinuté v rámci této disertační práce mohou díky svým unikátním fyzikálním vlastnostem rozšířit využití 3D tisku a elektrostatického zvlákňování nejen pro tkáňové inženýrství, pro které byly tyto materiály původně zamýšleny.
dc.format 64 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aditivní výroba cs
dc.subject biopolymery cs
dc.subject hyaluronan cs
dc.subject hydrogely cs
dc.subject 3D biotisk cs
dc.subject elektrostatické zvlákňování cs
dc.subject additive manufacturing en
dc.subject biopolymers en
dc.subject hyaluronan en
dc.subject hydrogels en
dc.subject 3D bioprinting en
dc.subject electrospinning en
dc.title Vývoj polymerních systémů vhodných pro zpracování pomocí pokročilých technologií 3D tisku a elektrostatického zvlákňování
dc.title.alternative Development of polymer systems suitable for processing via advanced technologies of 3D printing and electrospinning
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.referee Ponížil, Petr
dc.date.accepted 2023-08-31
dc.description.abstract-translated This doctoral dissertation explores the essential physical aspects influencing biopolymers fabrication by 3D printing and electrospinning. The study investigates several polymer system characteristics, and their influence on the respective processes. The focus is directed towards formulation of hydrogel structures via various cross-linking methods, which can eventually be decorated with nanofibrous structures and serve as advanced biocompatible materials in biomedical applications. The work details the enhancement of natural polymers' hydrogel formation using dynamic polymer networks of two kinds - dynamic covalent linkages, and electrostatically driven reinforcement with nanoplatelets. The hydrogels were chosen due to their inherent resemblance to extracellular matrix of a natural tissue. The optimal behavior for 3D printing inks, displaying shear-thinning behavior and swift recovery post shear stress, was achieved for several materials compositions. In terms of polymer solutions electrospinning, the complex interplay of intrinsic and extrinsic factors was discussed in a relation to the process and its outcomes. The experimental investigation focused on materials parameters and their linking to other electrospinning parameters, as well as the resulting fibres' morphology. Apart from single-solution electrospinning, coaxial electrspinning was explored. In that case, interfacial phenomena had to be considered as well. Significantly, the dissertation lays the groundwork for combining nanotopological features of electrospun fibrous mats and precise macroscopic structures from 3D printed hydrogels. The results presented in the thesis can be utilized in fabrication of advanced structures eg. in the form of nanofibres decorated 3D printed structures, layered 3D printed-electrospun sandwich structures, and nanofibre-reinforced 3D printing inks, each promising distinct benefits for biomedical applications. In conclusion, the dissertation provides a thorough exploration of physical factors affecting biopolymers' manufacturing via advanced manufacturing technologies, establishing a substantial base for future advancements in manufacturing of biopolymer based materials.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 66022
dc.date.submitted 2023-06-29


Files in this item

Files Size Format View Description
vítková_2023_teze.pdf 6.292Mb PDF View/Open
vítková_2023_dp.pdf 94.07Mb PDF View/Open None
vítková_2023_op.zip 1.357Mb application/zip View/Open None
vítková_2023_vp.pdf 1.183Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account