Obsah biologicky aktivních látek v matcha čajích a jejich stanovení v průběhu přípravy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obsah biologicky aktivních látek v matcha čajích a jejich stanovení v průběhu přípravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sumczynski, Daniela
dc.contributor.author Koláčková, Tereza
dc.date.accessioned 2023-10-20T07:11:29Z
dc.date.available 2023-10-20T07:11:29Z
dc.date.issued 2016-09-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-196-2 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52462
dc.description.abstract Odrůda, podmínky pěstování, sběr a technologie zpracování listů ovlivňuje celkovou kvalitu čajových lístků a konečného nálevu. Disertační práce se zaměřuje na stanovení obsahu základních nutričních a biologicky aktivních látek v práškovém matcha čaji a jeho výluzích a také po jeho in vitro stravitelnosti. Nejhojněji zastoupenou volnou aminokyselinou v matcha čaji je L-theanin, limitujícími aminokyselinami byly isoleucin a threonin a aminokyselinové skóre matcha proteinu je 38,4 %. Obsah hrubé bílkoviny byl stanoven v koncentracích od 20,3 % do 35,0 %. Obsah chlorofylů a a b se pohybuje od 1,10 do 4,32 mg.g-1 a 0,46 do 2,73 mg.g-1, koncentrace kofeinu, theofylinu a theobrominu byly stanoveny v rozmezí od 14,1 do 34,4 mg.g-1, od 8,06 do 19,4 mikrog.g-1 a od 0,14 do 0,27 mg.g-1. Mezi nejhojněji zastoupené prvky matcha čaje se řadí K, Mg, Mn, Ca, Fe a Zn. Matcha čaj je výzazným přispěvatelem k RDA hodnotám pro Mn a Cu. Vyšší teplota luhování má pozitivní vliv na vyšší vyluhování kofeinu, delší doba luhování měla za následek vyšší obsah TPC a TFC v nálevu matcha a tím také vyšší hodnotu antioxidační aktivity. Nejvíce zastoupenými polyfenolickými látkami matcha čaje jsou flavonoidy EGCG (až 16900 mikrog.g-1), EC (až 14500 mikrog.g-1), EGC (až 5390 mikrog.g-1), ECG (až 1790 mikrog.g-1) a rutin (až 1590 mikrog.g-1); nejvíce zastoupenými fenolickými kyselinami jsou kyseliny chlorogenová (až 3920 mikrog.g-1), sinapová (až 592 mikrog.g-1), protokatechinová (až 291 mikrog.g-1), ellagová (až 246 mikrog.g-1) a gallová (až 184 mikrog.g-1). Stravitelnost matcha čaje se pohybuje u DMD od 55,9 do 69,8 % a u OMD od 59,4 do 71,3 %. Nejvyšší hodnoty retence po procesu simulace trávení práškové formy matcha čaje byly naměřeny u kyseliny ferulové a katechinu (až 84 %), kyseliny ellagové (až 80%), kyseliny kávové a epigallokatechinu (až 76%) a z alkoloidů u kofeinu (až 13 %).
dc.format 60 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject matcha cs
dc.subject Camellia sinensis cs
dc.subject nutriční analýza cs
dc.subject biologicky aktivní látky cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject alkaloidy cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject ICP-MS cs
dc.subject in vitro stravitelnost cs
dc.subject matcha en
dc.subject Camellia sinensis en
dc.subject nutritional analysis en
dc.subject biological active substances en
dc.subject phenolics en
dc.subject alkaloids en
dc.subject antioxidant activity en
dc.subject HPLC en
dc.subject ICP-MS en
dc.subject in vitro digestibility en
dc.title Obsah biologicky aktivních látek v matcha čajích a jejich stanovení v průběhu přípravy
dc.title.alternative Determination of the content of biologically active substances in matcha tea and their determination during preparation
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Buňková, Leona
dc.contributor.referee Červenka, Libor
dc.contributor.referee Vítová, Eva
dc.date.accepted 2023-09-12
dc.description.abstract-translated The variety, growing conditions, harvesting and leaf processing technology affect the overall quality of the tea leaves and the final infusion. The dissertation focuses on determining the content of basic nutritional and biologically active substances in powdered matcha tea and its extracts, as well as its in vitro digestibility. The most abundant free amino acid in matcha tea is L-theanine, the limiting amino acids were isoleucine and threonine, and the amino acid score of matcha protein is 40,2 %. Crude protein content was determined in concentrations from 20,3 % to 35,0 %. The content of chlorophylls a and b varies from 1,10 to 4,32 mg.g-1 and 0,46 to 2,73 mg.g-1, the concentrations of caffeine, theophylline and theobromine were determined in the range of caffeine from 14,1 to 34,4 mg.g-1, theophylline from 8,06 to 19,4 mikrog.g-1 and theobromine from 0,14 to 0,27 mg.g-1. The most abundant elements in matcha tea include K, Mg, Mn, Ca, Fe and Zn. Matcha tea is a significant contributor to the RDA values for Mn and Cu. A higher brewing temperature has a positive effect on higher caffeine leaching, a longer brewing time resulted in a higher TPC and TFC content in the matcha brew and thus also a higher value of antioxidant activity. The most represented polyphenolic substances in matcha tea are the flavonoids EGCG (up to 16900 mikrog.g-1), EC (up to 14500 mikrog.g-1), EGC (up to 5390 mikrog.g-1), ECG (up to 1790 mikrog.g-1) and rutin (up to 1590 mikrog.g-1); and the most represented phenolic acids are chlorogenic acid (up to 3920 mikrog.g-1), sinapic acid (up to 592 mikrog.g-1), protocatechinic acid (up to 291 mikrog.g-1), ellagic acid (up to 246 mikrog.g-1) and gallic acid (up to 184 mikrog.g-1). The digestibility of matcha tea ranges from 55,9 to 69,8 % for DMD and from 59,4 to 71,3 % for OMD. The highest retention values after the process of simulating the digestion of the powdered form of matcha tea were measured for ferulic acid and catechin (up to 84 %), ellagic acid (up to 80 %), caffeic acid and epigallocatechin (up to 76 %) and of alkaloids for caffeine (up to 13 %).
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.identifier.stag 66027
dc.date.submitted 2023-06-19


Files in this item

Files Size Format View Description
Tereza_Kolackova_Teze_disertacni_prace_2023.pdf 3.327Mb PDF View/Open
koláčková_2023_dp.pdf 2.631Mb PDF View/Open None
koláčková_2023_op.zip 532.2Kb application/zip View/Open None
koláčková_2023_vp.pdf 327.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account