Požární ochrana

DSpace Repository

Language: English čeština 

Požární ochrana

Show simple item record

dc.contributor.author Malatinský, Adam
dc.contributor.author Hromada, Martin
dc.date.accessioned 2023-11-20T12:08:56Z
dc.date.available 2023-11-20T12:08:56Z
dc.date.issued 2023-11-20
dc.identifier.isbn 978-80-7678-201-3 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52466
dc.description.abstract Cílem studijního textu je poskytnout znalostní základ a potřebné informace v problematice požární ochrany v kontextu potřeb studentů studijního programu Bezpečnostní technologie, systémy a management. Obsahem studijního textu bude popis legislativních, technických a právních norem týkajících se požární ochrany v širších souvislostech. Další kapitola bude prezentovat charakteristiku fyzikálního a chemického principu hoření, výbuchu a práce s nebezpečnými látkami. Práce definuje požár, jeho typy, pásma, šíření a další vlastnosti. Dá se předpokládat, že student si rozšíří znalosti v problematice analýzy rizik, požární ochrany zahrnující požár nebo výbuch nebezpečné látky. Práce se bude zabývat současně problematikou požárních bezpečnostních zařízení (elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod tepla a kouře) a jejich vazbami s jinými bezpečnostními systémy. Práce bude vytvářet teoretický základ požárně technických vlastností stavebních konstrukcí, výrobních i nevýrobních objektů a zvyšování jejich odolnosti vůči požárním hrozbám ve vazbě na požadavky požární ochrany. en
dc.format 267 cs
dc.format.extent 267 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky en
dc.rights Dostupné pro studenty FAI UTB en
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject požární bezpečnost staveb cs
dc.subject hasič cs
dc.subject prevence a represe požární ochrany cs
dc.subject nebezpečné látky cs
dc.subject Fire Protection an
dc.subject Safety an
dc.subject Fire Safety of Buildings an
dc.subject Firefighter an
dc.subject Fire Prevention and Repression an
dc.subject Dangerous Substances an
dc.title Požární ochrana en
dc.type Book en


Files in this item

Files Size Format View
Adam_Malatinsky ... a_Pozarni_Ochrana_2023.pdfBlocked 9.237Mb PDF View/Open
Obsah.pdf 268.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account