Edukační přístupy k tematizaci okruhu – logika, množiny, relace v preprimárním a primárním vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Edukační přístupy k tematizaci okruhu – logika, množiny, relace v preprimárním a primárním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.author Ovary Bulková, Kristína
dc.contributor.author Tirpáková, Anna
dc.contributor.author Sedláček, Lubomír
dc.date.accessioned 2023-12-18T06:34:15Z
dc.date.available 2023-12-18T06:34:15Z
dc.date.issued 2023-12-18
dc.identifier.isbn 978-80-7678-218-1 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52488
dc.description.abstract Jedním ze základních záměrů vyučování matematiky na 1. stupni základních škol, a s tím související přípravou v předškolním vzdělávání, je budování pojmu přirozeného čísla. Právě pojem přirozeného čísla je velmi komplexní. Na to, aby žáci uvedený pojem správně pochopili, je potřebné poznat i další pomocné pojmy. Učitel by měl ovládat základní pojmy teorie množin a logiky přinejmenším na intuitivní úrovni. Cílem této učebnice je prohloubit vědomosti budoucích učitelů v mateřské škole a budoucích učitelů na 1. stupni ZŠ z oblasti výrokové logiky a teorie množin. Od čtenáře nevyžadujeme speciální matematické znalosti, cílem je podpořit a rozvíjet logické myšlení, které je nezbytné nejen v matematice, ale také v jiných vzdělávacích oborech nebo vyučovaných předmětech. První tři kapitoly obsahují matematický základ výrokové logiky a teorie množin, které jsou potřebné pro pochopení úlohy rozvoje matematických představ u dětí předškolního a mladšího školního věku. V každé kapitole je vysvětlený matematický obsah doplněný o příklady s popsaným řešením a úlohami pro zopakování. Kapitola je zakončená cvičením pro upevnění učiva. Poslední kapitola obsahuje metodické poznámky, vysvětlující aplikaci matematických vědomostí pro správný rozvoj matematického myšlení do tvorby aktivit a úloh v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ. Jak už bylo zmíněno, tyto pojmy můžeme chápat jako prostředek na budování poznatků o přirozených číslech a ne jako cíl vyučování. Pomocí poznatků, které souvisejí s pojmem množina, se systematicky a cílevědomě rozvíjejí matematické vědomosti žáků. Myšlení žáků se rozvíjí také tím, že poznatky se osvojují na základě indukce a zobecňování, činnostmi, pokusem, logickou úvahou, deduktivním způsobem apod. Logické myšlení se rozvíjí také seznamováním se s některými prvky logiky bez používaní odborných termínů. en
dc.format 92 cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií en
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject výrok en
dc.subject negace en
dc.subject konjunkce en
dc.subject disjunkce en
dc.subject implikace en
dc.subject ekvivalence en
dc.subject výroková formule en
dc.subject obecný a existenční kvantifikátor en
dc.subject přímý důkaz en
dc.subject nepřímý důkaz en
dc.subject důkaz sporem en
dc.subject důkaz matematickou indukcí en
dc.subject množina en
dc.subject Vennovy diagramy en
dc.subject množinové operace en
dc.subject kartézský součin en
dc.subject binární relace en
dc.subject zobrazení en
dc.subject funkce en
dc.title Edukační přístupy k tematizaci okruhu – logika, množiny, relace v preprimárním a primárním vzdělávání en
dc.type Book en


Files in this item

Files Size Format View
Edukacni_pristu ... marnim_vzdelavani_2023.pdf 1.505Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account