Position of the Cannes Lions in the World of Advertising

DSpace Repository

Language: English čeština 

Position of the Cannes Lions in the World of Advertising

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika
dc.contributor.author Světlíková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:48:54Z
dc.date.available 2010-07-13T12:48:54Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/524
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat pozici mezinárodního reklamního festivalu Cannes Lions z různých úhlů pohledu. Teoretická část popisuje základní terminologii a problematiku vzta-hující se k marketingové strategii, konkurenční pozici a event marketingu. Analytická část popisuje festival Cannes Lions a jeho konkurenci a prezentuje výsledky kvalitativního průzkumu zaměřeného na názory cílové skupiny festivalu. Autorka také popisuje pozici festivalu Cannes Lions z pohledu organizátora, z pohledu cílových zákazníků a popisuje jeho pozici v odvětví marketingových komunikací. V projektové části autorka navrhuje možné způsoby, jak vylepšit pozici festivalu v mysli cílových zákazníků. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 584342 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pozice cs
dc.subject konkurenční pozice cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject event cs
dc.subject reklamní festival cs
dc.subject reklamní ocenění cs
dc.subject positioning en
dc.subject competitive position en
dc.subject event marketing en
dc.subject event en
dc.subject advertising festival en
dc.subject advertising award en
dc.title Position of the Cannes Lions in the World of Advertising cs
dc.title.alternative Position of the Cannes Lions in the World of Advertising en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyze the position of the Cannes Lions International Advertis-ing Festival from various points of view. The theoretic part desccribes basic terminology and issues related to marketing strategy, competitive position and event marketing industry. The analysis describes Cannes Lions International Advertising Festival and its competitors, and presents results from qualitative survey on opinions of the target groups of the festival. Author also describes position of the Cannes Lions festival from the organiser's point of view, from the consumers' point of view and its position in the marketing communications industry. In the project part author proposes several ways how to refine on the opinion about the festival and its position in consumers' mind. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2737
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
světlíková_2006_dp.pdfBlocked 570.6Kb PDF View/Open
světlíková_2006_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
světlíková_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account