Analýza prostorové distribuce lineárních objektů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza prostorové distribuce lineárních objektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ponížil, Petr
dc.contributor.author Bednařík, Radim
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:45:09Z
dc.date.available 2010-07-16T10:45:09Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5253
dc.description.abstract Práce se bude zabývat analýzou bodových dat vzniklých pomocí úsečkového, mřížko-vého a shlukového bodového procesu. Tyto modely umožňují vytvořit série bodových procesů přecházejících od uspořádaných k náhodným.U každého bodového procesu provádíme analýzu rozložení bodů jednak pomocí vlastností těmito bodovými procesy generovaných teselací a pro srovnání standardní metodou Ripleyovy K - funkce. U obou metod bude porovnávána jejich citlivost při určení náhodného rozložení bodů v ploše. cs
dc.format 35s cs
dc.format.extent 20246400 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Ripleyova K - funkce cs
dc.subject Voronoiova teselace cs
dc.subject prostorová analýza cs
dc.subject bodové procesy cs
dc.subject Ripley's K - function en
dc.subject Voronoi tesselation en
dc.subject spatial analysis en
dc.subject point processes en
dc.title Analýza prostorové distribuce lineárních objektů cs
dc.title.alternative Analysis of the space distribution of linear objects en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mráček, Aleš
dc.date.accepted 2008-09-02
dc.description.abstract-translated Point processes generated using displaced planar lattice, globular cluster processes and linear processes are used to generate systems of points in plane. For testing a spatial distribution of points the new method based on parametres of Voronoi tesselation and standard method of Ripley's K-function are user and results compared. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8804
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bednařík_2008_bp.pdfBlocked 19.30Mb PDF View/Open
bednařík_2008_vp.pdf 86.89Kb PDF View/Open
bednařík_2008_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account