Možnosti využívání elektronického podpisu při komunikace s orgány veřejné správy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti využívání elektronického podpisu při komunikace s orgány veřejné správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolejšová, Miroslava cs
dc.contributor.author Jurčíková, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:47:00Z
dc.date.available 2013-05-23T23:00:24Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5258
dc.description.abstract Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila "Možnosti využívání elektronického podpisu při komunikaci s orgány veřejné správy". Cílem této práce je vymezit elektronický podpis, jeho legislativní rámec a zmapovat možnosti využití elektronického podpisu pro občana při komunikaci s orgány veřejné správy. V teoretické části bych se chtěla zabývat všeobecnou problematikou elektronického podpi-su a seznámit čtenáře s významem základních pojmů z oblasti legislativního rámce, uvést několik typů elektronického podpisu a možnosti jejich zabezpečení. V praktické části se zaměřím na využití elektronického podpisu pro občana. Zmapuji mož-nosti použití při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy. V další části se pokusím o celkové zhodnocení použití elektronického podpisu v praxi, na jehož základě bych ráda provedla také ekonomické zhodnocení využití. Součástí mé praktické části bude i doporu-čení ke zlepšení komunikace s orgány veřejné správy a výhled do budoucnosti ve využití elektronického podpisu. cs
dc.format 75 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 1392428 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013 cs
dc.subject elektronický podpis cs
dc.subject elektronická značka cs
dc.subject datová zpráva cs
dc.subject podepisující osoby cs
dc.subject poskytovatel certifikačních služeb cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject občan cs
dc.subject electronic signature en
dc.subject electronic mark en
dc.subject data report en
dc.subject signatories en
dc.subject provider of certification services en
dc.subject state administration en
dc.subject self-government en
dc.subject communication en
dc.subject citizen en
dc.title Možnosti využívání elektronického podpisu při komunikace s orgány veřejné správy cs
dc.title.alternative Possibilities of the using of the electronic signature in the communication with the public administration en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Komínková, Miroslava cs
dc.date.accepted 2008-06-09 cs
dc.description.abstract-translated I have chosen "Possibilities of using the electronic signature in communication with the public administration authorities'q as the theme of my bachelor thesis. The aim of this bachelor thesis is to define the electronic signature, the legislative framework thereof and to map the possibilities of using the electronic signature for citizens in their communication with the public administration authorities. In the theoretical part I would like to deal with the general issues concerning the electronic signature and to make the readers familiar with the meaning of the basic terms in the legis-lation, to mention several types of the electronic signature and the options how to secure them. In the practical part I will focus on using the electronic signature by citizens. I will map the possibilities of using it in communication with the state administration authorities and self-governing bodies. In the following part I will try to provide overall analysis of using the electronic signature in practice, on the basis of which I would like to make economic analysis of the utilisation. The practical part will also include recommendations to improve communication with the public administration authorities and the perspective of using the electronic signature in the future. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9337
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jurčíková_2008_bp.pdfBlocked 1.327Mb PDF View/Open
jurčíková_2008_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
jurčíková_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account