Finanční analýza společnosti Colorlak ve srovnání s vybranými konkurenčními firmami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti Colorlak ve srovnání s vybranými konkurenčními firmami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korvasová, Jana
dc.contributor.author Přibylová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:47:35Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5261
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je srovnání finanční analýzy tří akciových společností v letech 2004-2006. Pomocí finanční analýzy posoudím finanční situaci a zdraví společ-nosti COLORLAK, a.s. ve vztahu k firmám CHEMOLAK, a.s. a BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. V závěru se pokusím navrhnout možná řešení ke zlepšení hospodaření společnosti COLORLAK, a.s. cs
dc.format 88 s. , 58 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 827579 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2037
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject finanční páka cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject vertical analysis en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject ratio indicator en
dc.subject net capital en
dc.subject liquidity en
dc.subject profi-tability en
dc.subject indebtedness en
dc.subject financial lever en
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.title Finanční analýza společnosti Colorlak ve srovnání s vybranými konkurenčními firmami cs
dc.title.alternative Financial analysis of company Colorlak in comparison with choice rival companies en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2008-01-18
dc.date.vskp-available 2037-12-07
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor work is the comparison of the financial analyses of three joint ventures over the years 2004-2006. Using the method of financial analysis I try to assess the financial situation and health of COLORLAK, a.s. as compared to CHEMOLAK, a.s. and BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. In conclusion I am suggesting possible solutions to the improvement of economy of COLORLAK, a.s. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7323
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
přibylová_2008_bp.pdfBlocked 808.1Kb PDF View/Open
přibylová_2008_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
přibylová_2008_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account