Ukládání sankcí v přestupkovém řízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Chytilová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:49:36Z
dc.date.available 2010-07-16T10:49:36Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5268
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá výkonem přenesené působnosti státní správy u obcí, zejména pak výkonem přestupkového řízení. Rozebírá hlavní zásady právní úpravy přestupkového řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o přestupku. V praktické části jsou analyzovány sankce v přestupkovém řízení v návaznosti na zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Závěr práce pak ukazuje nedostatky v přestupkovém řízení u Městského úřadu Uherské Hradiště a návrh možného řešení těchto nedostatků. cs
dc.format 67 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 877265 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject obce cs
dc.subject přestupkové řízení cs
dc.subject správní orgán cs
dc.subject municipality en
dc.subject trespass hearing en
dc.subject administrative authority en
dc.title Ukládání sankcí v přestupkovém řízení cs
dc.title.alternative Imposing fines according to Act on Transgressions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Večeřa, Miloš
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deal with commune's duty of delegated force of government administration, expecially with achievement of trespass hearing. The thesis examines essentials law principies of trespass hearing, the result of which is a ruling on the offence. The practical part analyzes deputing of sanction in sequence law in insurance responsibility of cars traffic. The end of the work shows problems in trespass hearings in the town Uherské Hradiště and some suggestions, how to treat this insufficiency. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9343
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chytilová_2008_bp.pdfBlocked 856.7Kb PDF View/Open
chytilová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
chytilová_2008_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account