Ekonomické hodnocení veřejného projektu - Parkoviště v Sokolské ulici

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekonomické hodnocení veřejného projektu - Parkoviště v Sokolské ulici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučera, Jan
dc.contributor.author Barabášová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:53:57Z
dc.date.available 2010-07-16T10:53:57Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5279
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce je zpracování ekonomické analýzy, resp. analýzy nákladů a přínosů veřejného projektu "Parkoviště v Sokolské ulici". Tomuto předmětu odpovídá i struktura práce, která je uspořádána do čtyř hlavních částí. První se zabývá obecnými otázkami ekonomického hodnocení veřejných projektů, jako je pojem, historický vývoj, typologie, metodika rozhodování. Druhá část je zejména zaměřena na specifický postup vypracování analýzy nákladů a přínosů. Ve třetí části je charakterizován plánovaný projekt výstavby parkoviště v Rožnově pod Radhoštěm. Nakonec jsou analyzovány náklady a přínosy tohoto projektu a je posouzena jeho přijatelnost. cs
dc.format 55 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 660614 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Veřejný projekt cs
dc.subject ekonomické analýzy cs
dc.subject metody hodnocení veřejných projektů cs
dc.subject analýza nákladů a přínosů cs
dc.subject Public project en
dc.subject economic analyses en
dc.subject methods of evaluation of public projects en
dc.subject Cost-Benefit Analysis en
dc.title Ekonomické hodnocení veřejného projektu - Parkoviště v Sokolské ulici cs
dc.title.alternative Economic evaluation of a public project - Parking place in Sokolská street en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šedová, Hana
dc.date.accepted 2008-01-21
dc.description.abstract-translated The point of my bachelor thesis is making an economic analysis, exactly the Cost - Benefit Analysis of a public project "Parking place in Sokolská street". The structure of the thesis corresponds to this point and it is arranged into four main parts. The first one deals with general questions of economic evaluation of public projects, such as a notion, historical development, typologies, procedure of decision-making. The second part is mainly focused on specific procedure of making Cost - Benefit Analysis. The planned project of constructing a parking place in Rožnov pod Radhoštěm is described in the third part. Finally, the costs and benefits of this project are analyzed and the project acceptability is reviewed. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 7435
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
barabášová_2008_bp.pdfBlocked 645.1Kb PDF View/Open
barabášová_2008_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
barabášová_2008_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account