Analýza finanční situace společnosti jako rozhodovací východisko pro posouzení žádosti o úvěr

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza finanční situace společnosti jako rozhodovací východisko pro posouzení žádosti o úvěr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroczek, Janusz
dc.contributor.author Heczková, Barbara
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:00:39Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5299
dc.description.abstract Předmětem práce je provedení finační analýzy, jako metody pro diagnostikování finančního stavu. Cílem této metody je identifikace problémové oblasti v hospodaření společnosti. Když je známa diagnóza, je možné určit postup pro zajištění budoucího úspěšného fungování podniku. Práce je strukturována do čtyř hlavních části. V úvodní kapitole je vytyčen cíl a nastíněn způsob, jakým ho bude dosaženo. Následující kapitola se zabývá teoretickými východisky finanční analýzy. Praktická část je věnována uplatnění teoretických poznatků. Závěrem práce je stručné shrnutí zjištěného. cs
dc.format 77 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 556872 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2037
dc.subject analýza cs
dc.subject ukazatelé cs
dc.subject úvěr cs
dc.subject analyse en
dc.subject indexes en
dc.subject bank credit en
dc.title Analýza finanční situace společnosti jako rozhodovací východisko pro posouzení žádosti o úvěr cs
dc.title.alternative The financial situation of the company as a decision solution for examination of application of credit. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Ludmila
dc.date.accepted 2008-01-18
dc.date.vskp-available 2037-12-07
dc.description.abstract-translated The objective of my thesis is to provide financial analysis as a method for diagnose financial standing. The aim of this method is identification of problem area in company's management. If the diagnosis is identified, it is possible to establish the advancement for future success of the company. The thesis is divided into fou main parts. In the introductory part the target is traced together with the method how to achieve it. The following chapter deals with theoretical data of financial analysis. Practical part is dedicated to enforcement of the theoretical information. In conclusion of the thesis there is the summarisation of the ascertain information. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7298
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
heczková_2008_bp.pdfBlocked 543.8Kb PDF View/Open
heczková_2008_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
heczková_2008_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account