Marketingový komunikační plán kojeneckých výživ Hamánek firmy Hamé

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový komunikační plán kojeneckých výživ Hamánek firmy Hamé

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Jestřabíková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:08:41Z
dc.date.available 2013-05-05T23:00:33Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5318
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tvorbou marketingového komunikačního plánu kojeneckých výživ Hamánek. Práce je rozdělena do tří částí - na teoretickou, analytickou a projektovou. Teoretická část se zabývá marketingovou komunikací a tvorbou marketingového komunikačního plánu. Analytická část se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí podniku a portfolio analýzami. Dále je zde zpracován dotazník a zhodnocení současného stavu marketingové komunikace. Na základě získaných poznatků je v projektové části vypracován marketingový komunikační plán kojeneckých výživ Hamánek. Komunikační plán je podroben rizikové, nákladové a časové analýze. cs
dc.format 105 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2199594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2013
dc.subject marketingový komunikační plán cs
dc.subject nástroje komunikačního mixu cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject komunikační cíle cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject nákladová analýza a časová analýza cs
dc.subject marketing communication plan en
dc.subject marketing communication tools en
dc.subject target group en
dc.subject goals of communication en
dc.subject risk analyses en
dc.subject cost analyses and time analyses en
dc.title Marketingový komunikační plán kojeneckých výživ Hamánek firmy Hamé cs
dc.title.alternative Marketing communication plan of the baby food Hamánek the company Hamé en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Herec, Marek
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.description.abstract-translated This Diploma thesis focuses on creation of marketing communication plan of the baby food Hamánek. The work is devided into three parts - theoretical, analytic and project. In theoretical part there are information about marketing communication and creation marketing communication plan. Analytic part includes analysis of outside and inside enviroment of the company. Next there is processed questionary and evaluated the current position of marketing communication. On the basis of obtained information I elaborated marketing communication plan of baby food Hamánek. And the end, there were made risk, cost and time analyses of this project. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8213
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jestřabíková_2008_dp.pdfBlocked 2.097Mb PDF View/Open
jestřabíková_2008_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
jestřabíková_2008_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account