Posouzení konkurenceschopnosti tmelů, žárobetonů a malt vyráběných v P-D Refractories CZ a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení konkurenceschopnosti tmelů, žárobetonů a malt vyráběných v P-D Refractories CZ a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Pluháčková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:51:19Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/532
dc.description.abstract Náplní této bakalářské práce je podle poznatků z literatury stručně vymezit pojem konku-renceschopnosti. Je zde řešena problematika konkurenčních výhod, včetně strategických aliancí a konkurence. Druhá část teorie je věnována informacím z oblasti trhu, výběru zá-kazníků, vývoji a životu výrobků a také analýze prostředí. Záměrem analytické části je představení společnosti a jejího výrobního programu. Cílem této části je posoudit konku-renceschopnost vybraných výrobků společnosti a následně navrhnout doporučení pro zlep-šení jejich konkurenceschopnosti cs
dc.format 84s, 7s příloh cs
dc.format.extent 1590518 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject životní cyklus výrobku cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competition en
dc.subject product life cycle en
dc.title Posouzení konkurenceschopnosti tmelů, žárobetonů a malt vyráběných v P-D Refractories CZ a.s. cs
dc.title.alternative Assessment of competitiveness of putties, refractory concrete and mortars manufactured in P-D Refractories CZ a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The contenst of this bachelors work is to shortly define the notion of competitiveness the accordance knowledge from the literature. In this work is solved a task about competitive advantage including strategic alliance and competition. The second part of the theory is focused on getting informations from the area of market, choice of customers, development and product life cycle and also analysis of setting. The aim of the analytic part is to repre-sent the company and manufactoring programme. The point of this part is to essess the competitiveness of chosen products and as follows to propose recommended for improve-ment their competitiveness. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4107
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
pluháčková_2006_bp.pdfBlocked 1.516Mb PDF View/Open
pluháčková_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
pluháčková_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account