Projekt zlepšení podnikové logistiky se zaměřením na dopravu ve firmě Alfa, s.r.o. Praha

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení podnikové logistiky se zaměřením na dopravu ve firmě Alfa, s.r.o. Praha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Křehnáčová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:18:14Z
dc.date.available 2010-07-16T11:18:14Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5341
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá podnikovou logistikou se zaměřením na dopravu ve firmě Alfa, s.r.o. Praha. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku logistiku obecně, včetně integrovaného logistického systému, dopravy a jejího členění. Blíže se pak zabývá silniční dopravou (nákladní a kamionovou) a povinnostmi, které se vztahují k jejímu provozu. Praktická část je zaměřena na analýzu dopravy ve firmě Alfa, s.r.o. Na základě jejích výsledků je proveden projekt kalkulace nákladů na pořízení vozidla do vozového parku firmy. Na konci každé kapitoly je kompletní shrnutí. V závěru práce je pak celá problematika daného tématu zrekapitulována včetně uvedení výsledku projektu. cs
dc.format 100 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2762439 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject logistika cs
dc.subject integrovaný logistický systém cs
dc.subject nákladní automobil cs
dc.subject kamion cs
dc.subject tahač návěsů cs
dc.subject návěs cs
dc.subject ADR cs
dc.subject Logistics en
dc.subject Integrated Logistic System en
dc.subject Automotive Truck en
dc.subject Camion en
dc.subject Semi-trailer tractor en
dc.subject Semi-trailer en
dc.subject ADR en
dc.title Projekt zlepšení podnikové logistiky se zaměřením na dopravu ve firmě Alfa, s.r.o. Praha cs
dc.title.alternative Project of the improvement of the company logistics with the orientation on transportation in company Alfa Ltd Prague en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petrová, Zoja
dc.date.accepted 2008-06-03
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the company logistics with a view to transportation at Alfa Ltd Company Praha. The theoretical part is oriented on a characteristic of the logistics, generally, including the integrated logistic system, the transportation and its division. It qualifies the road transportation (goods and truck transport) and its duties refer to its ope-ration. The practical part is oriented on the trasportation analysis at Alfa Ltd Company. On the basis of the analysis results the cost calculation project of purchasing the automotive truck to the fleet of company is buield. There is a complete summary in the end of every chapter. In the end of the dissertation the whole theme problem is resumed including the results of the project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 9076
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
křehnáčová_2008_dp.pdfBlocked 2.634Mb PDF View/Open
křehnáčová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
křehnáčová_2008_op.pdf 56.02Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account