Návrhy opatření pro zlepšení postupu výkonu exekucí exekutorského úřadu v Olomouci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrhy opatření pro zlepšení postupu výkonu exekucí exekutorského úřadu v Olomouci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kapplová, Olga
dc.contributor.author Kolomazníková, Marie
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:53Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:53Z
dc.date.issued 2023-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53507
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhy pro zlepšení výkonu rozhodnutí ve vybraném exekutorském úřadě. V teoretické části jsou definovány základní pojmy spojené s exekucemi, milostivým létem a insolvenčním řízením. V praktické části je popsána organizace vybraného exekutorského úřadu, dále analýza a zhodnocení obou akcí s názvem "Milostivé léto" a insolvenčních řízení. Cílem této práce je navrhnout opatření pro zlepšení výkonu rozhodnutí na základě získaných informací v praktické části.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Exekutorský úřad cs
dc.subject exekutor cs
dc.subject milostivé léto cs
dc.subject insolvenční řízení cs
dc.subject Bailiff's office en
dc.subject bailiff en
dc.subject gracious summer en
dc.subject insolvency proceedings en
dc.title Návrhy opatření pro zlepšení postupu výkonu exekucí exekutorského úřadu v Olomouci
dc.title.alternative Proposals for Measures to Improve the Execution Procedure of the Bailiff's Office in Olomouc
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Grygar, Tomáš
dc.date.accepted 2023-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with proposals for improving the execution of decisions in the selected executor's office. The basic terms associated with executions, grace periods, and insolvency proceedings are defined in the theoretical part. The organization of the selected executor's office and the analysis and evaluation of both events called "Gracious Summer" and insolvency proceedings are described in the practical part. This thesis proposes measures to improve the execution of decisions based on the information obtained in the practical part.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.thesis.degree-discipline Management of Public Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management a marketing cs
dc.thesis.degree-program Management and Marketing en
dc.identifier.stag 64365
dc.date.submitted 2023-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kolomazníková_2023_dp.pdf 1.563Mb PDF View/Open None
kolomazníková_2023_op.docx 61.67Kb Unknown View/Open None
kolomazníková_2023_vp.docx 47.69Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account