Projekt zlepšení marketingové komunikace se zaměřením na vybrané sociální sítě ve společnosti Dudr Tools s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení marketingové komunikace se zaměřením na vybrané sociální sítě ve společnosti Dudr Tools s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Ševčíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:53Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:53Z
dc.date.issued 2023-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53515
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zlepšení marketingové komunikace na vybraných sociálních sítích ve společnosti Dudr Tools s.r.o. Teoretická část zpracovává literární rešerši, která je v souladu s vybraným tématem diplomové práce. Její teoretická východiska slouží ke zpracování praktické části, která je rozdělena do dvou oblastí. Na počátku proběhla analýza současného stavu marketingové komunikace na vybraných sociálních sítích vybrané společnosti a na základě zjištěných skutečností byla zpracována projektová část diplomové práce. Součástí projektové části je také časová, nákladová a riziková analýza.
dc.format 119 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject Instagram cs
dc.subject LinkedIn cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Social Networks en
dc.subject Facebook en
dc.subject Instagram en
dc.subject LinkedIn en
dc.subject Marketing Research en
dc.subject Analysis en
dc.title Projekt zlepšení marketingové komunikace se zaměřením na vybrané sociální sítě ve společnosti Dudr Tools s.r.o.
dc.title.alternative Project to Improve Marketing Communication Focussed on Selected Social Media in Dudr Tools s.r.o. Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2023-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on improving marketing communication on selected social networks in the company Dudr Tools s.r.o. The theoretical part elaborates the literature search, which is in line with the selected topic of the thesis. Its theoretical background is used to elaborate the practical part, which is divided into two areas. At the beginning, an analysis of the current state of marketing communication on the selected company's social networks was carried out and the project part of the thesis was prepared on the basis of the findings. The project part also includes time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Marketing management cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management a marketing cs
dc.thesis.degree-program Management and Marketing en
dc.identifier.stag 65080
dc.date.submitted 2023-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
ševčíková_2023_dp.pdf 3.003Mb PDF View/Open None
ševčíková_2023_op.docx 48.48Kb Unknown View/Open None
ševčíková_2023_vp.docx 41.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account