Návrh projektu optimalizace vybraného procesu ve farmaceutické společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh projektu optimalizace vybraného procesu ve farmaceutické společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovalová, Michaela
dc.contributor.author Lacinová, Karolína
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:53Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:53Z
dc.date.issued 2023-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53517
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vybrané procesy farmaceutické společnosti v České republice s cílem analýzy současného stavu a návrhu řešení pro zefektivnění procesů skladování a výroby. V teoretické části jsou popsány hlavní pojmy nezbytné k pochopení problematiky procesního řízení, způsobů mapování procesu, procesní analýzy a druhy plýtvání s odkazem na Lean management. Praktická část je rozdělena na analytickou, návrhovou a projektovou část a obsahuje podrobné analýzy současného stavu, prezentuje skutečně naměřené hodnoty a výsledky, včetně návrhů pro optimalizaci procesů skladu obalových materiálů a adjustačního oddělení založených na výsledcích analýzy. Součástí projektu je taktéž zhodnocení vybraných řešení a návrh jejich implementace.
dc.format 123
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject procesní model cs
dc.subject zlepšování procesů cs
dc.subject lean management cs
dc.subject farmaceutická společnost cs
dc.subject logistika cs
dc.subject výroba léčiv cs
dc.subject process management en
dc.subject process model en
dc.subject lean management en
dc.subject process improvement en
dc.subject pharmaceutical company en
dc.subject warehousing en
dc.subject logistic en
dc.subject medical production en
dc.title Návrh projektu optimalizace vybraného procesu ve farmaceutické společnosti
dc.title.alternative Proposal of Project for Optimization of Selected Process in Pharmaceutical Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2023-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on selected processes of a pharmaceutical company in the Czech Republic with the aim of analyzing the current state and designing solutions for streamlining warehouse and production processes. The theoretical part describes the main terms necessary for understanding the meaning of process management, ways of process mapping, process analysis and types of waste with reference to Lean management. The practical part is divided into analytical, design and project part and contains detailed analyses of the current state, presents the actual measured values and results, including proposals for optimizing the processes of the packaging material warehouse and the adjustment department based on the results of the analysis. Part of the project is also the evaluation of selected solutions and the proposal of way of their implementation.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-program Management in Healthcare en
dc.identifier.stag 60497
dc.date.submitted 2023-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
lacinová_2023_dp.pdf 6.581Mb PDF View/Open None
lacinová_2023_op.pdf 127.9Kb PDF View/Open None
lacinová_2023_vp.pdf 207.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account