Založení a financování domova pro matky s dětmi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Založení a financování domova pro matky s dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Mucha, Jiří
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:53Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:53Z
dc.date.issued 2023-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53522
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem založení a financování domova pro matky s dětmi v okrese Znojmo. Hlavním cílem je vytvoření projektu, díky kterému by mohl být tento azylový dům pro matky s dětmi založen a zprovozněn. Teoretická část se věnuje problematice sociálních služeb a podnikání v tomto odvětví. V analytické části se vyhodnocují podmínky okolního prostředí pro nově vznikající domov pro matky s dětmi. Součástí analytické části je analýza potřebnosti sociálních služeb, následně PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza. Na základě získaných údajů bylo představeno projektové řešení domova pro matky s dětmi. Ve finální části diplomové práce je provedeno zhodnocení realizace projektu do praxe.
dc.format 125
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domov pro matky s dětmi cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject financování sociálních služeb cs
dc.subject analýza makroprostředí cs
dc.subject home for mothers with children en
dc.subject social services en
dc.subject business plan en
dc.subject financing of social services en
dc.subject macro environment analysis en
dc.title Založení a financování domova pro matky s dětmi
dc.title.alternative Establishment and Financing of a Home for Mothers with Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2023-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the establishment and financing of a home for mothers with children in the Znojmo district. The main goal is to create a project that could make this home for mothers with children established and operational. The theoretical part deals with the problems of social services and entrepreneurship in this sector. The analytical part evaluates the conditions of the surrounding environment for the new home for mothers with children. The analytical part includes a social services need analysis, followed by a PEST analysis, Porter's five competitive forces model and a SWOT analysis. Based on the data obtained, a project solution for a home for mothers with children was presented. In the final part of the thesis, an evaluation of the project implementation into practice is made.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-program Management in Healthcare en
dc.identifier.stag 64725
dc.date.submitted 2023-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
mucha_2023_dp.pdf 3.136Mb PDF View/Open None
mucha_2023_op.docx 42.09Kb Unknown View/Open None
mucha_2023_vp.docx 48.44Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account