Vliv přídavků kappa-karagenanu a draselných tavicích solí na vybrané vlastnosti tavených sýrů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv přídavků kappa-karagenanu a draselných tavicích solí na vybrané vlastnosti tavených sýrů

Show full item record

No preview available
Title: Vliv přídavků kappa-karagenanu a draselných tavicích solí na vybrané vlastnosti tavených sýrů
Author: Šubertová, Pavla
Advisor: Polášková, Martina
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda draselné tavicí soli a přídavek kappa karagenanu mají vliv na vybrané vlastnosti tavených sýrů. Jsou v ní podány informace o surovinách, které se k výrobě tavených sýrů používají. Jsou zde popsány draselné a sodné fosforečnany a jejich funkce při výrobě tavených sýrů. Taktéž jsou charakterizovány hydrokoloidy, které byly v této diplomové práci použity k docílení požadovaných vlastností tavených sýrů. V praktické části byly vyrobeny modelové vzorky tavených sýrů s přídavkem draselných tavicích solí a kappa-karagenanu v různých koncentracích a byly provedeny jednotlivé analýzy jako stanovení pH, stanovení sušiny, měření vodní aktivity, analýza textury, posouzení reologických vlastností, analýza barvy a senzorická analýza. Na základě vyhodnocených dat a výsledků můžeme říci, že v případě stanovení tvrdosti byl pozorován jednoznačný trend rostoucí tvrdosti se stoupající koncentrací kappa karagenanu. Jako nejtvrdší byly stanoveny vzorky obsahující 1 % (hm/hm) kappa karagenanu. Lze tedy říci, že použitá tavicí sůl a kappa karagenan mají vliv na zvyšující se tvrdost výrobku. Tento rostoucí trend byl pozorován i pro stanovení žvýkatelnosti a gumovitosti. Co se týká reologických vlastností, všechny vzorky dosahovaly vyšších hodnot elastického modulu pružnosti než ztrátového modulu pružnosti, což odpovídá chování slabého gelu. Modelové vzorky dosahovaly hodnoty pro tan delta nižší než jedna, což značí, že se jedná o vzorky více elastické než viskózní. Můžeme říci, že modelové vzorky se stávaly více gelovější s přibývající koncentrací kappa karagenanu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/53550
Date: 2022-12-31
Availability: Bez omezení
Department: Ústav technologie potravin
Discipline: -


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
šubertová_2023_dp.pdf 2.939Mb PDF View/Open None
šubertová_2023_op.pdf 744.9Kb PDF View/Open None
šubertová_2023_vp.pdf 735.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account