Evidence a účtování reprografických činností, nadstavba správy výkresové dokumentace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evidence a účtování reprografických činností, nadstavba správy výkresové dokumentace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin cs
dc.contributor.author Soukup, Marek cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:26:42Z
dc.date.issued 2008-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5355
dc.description.abstract Aplikace "MS_Učto" je určena na evidenci a zpracování reprografických úloh. Sleduje jednotlivé stavy úloh. Aplikace informuje o změnách stavu zainteresované osoby a vytváří účetní sestavy za jednotlivé účetní období. Serverová strana běží na serveru Apache a DB MySQL. Klienti komunikují přes webové rozhraní běžnými internetovými prohlížeči podporujícími JavaScripty. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 2222874 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2013 cs
dc.subject SouMa en
dc.subject MS Ucto en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject Archivation en
dc.subject Print en
dc.subject Oce en
dc.subject Accounts en
dc.subject SouMa cs
dc.subject MS Účto cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject Apache cs
dc.subject Evidence cs
dc.subject Oce cs
dc.subject Tisk cs
dc.subject Účtování cs
dc.title Evidence a účtování reprografických činností, nadstavba správy výkresové dokumentace cs
dc.title.alternative Accounting and charging of blue printings (reprography), the economic extension of the administration of design drawings en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Preclík, Karel cs
dc.date.accepted 2008-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The application MS_Ucto is intended for accounting and processing of reprography (blue printing) tasks. It observes (monitors) the individual states of the tasks. The application informs about the changes of the state of the involved person and creates accounting summaries of the particular accounting term. The server part runs on Apache and DB MySQL.The clients comunicate via the web interface by means ordinary internet viewers, which suport JavaScripts. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9348
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
soukup_2008_dp.pdfBlocked 2.119Mb PDF View/Open
soukup_2008_vp.pdf 113.4Kb PDF View/Open
soukup_2008_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account