Projekt na zlepšení výrobního procesu ve výrobě čipů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt na zlepšení výrobního procesu ve výrobě čipů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Lucie
dc.contributor.author Žilinský, Zbyněk
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:58Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:58Z
dc.date.issued 2023-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53615
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zlepšení výrobního procesu ve výrobě čipů ve společnosti ONSEMI. Cílem práce je za pomocí projektu a procesních experimentů zlepšit vybraný vyráběný čip a snížit zmetkovitost výrobků z důvodu vyskytující se snížené výtěžnosti. Tato diplomová práce je rozdělená na dvě části. V teoretické části je vypracována literární rešerše zaměřená na problematiku vybraných procesů výroby čipů, používání informačních systému ve výrobě čipů a statistických metod ověřování kvality procesu. Dále je definován projekt a jeho formální náležitosti. V praktické části je podrobněji představena společnost, specifické pracoviště a podnikové procesy výroby čipů. Za pomocí podrobné analýzy po sběru dat je identifikována příčina snížené výtěžnosti. Na základě vypracovaného projektu s výslednými experimenty je navrženo řešení pro zlepšení výrobního procesu vyráběného čipu a jeho implementace do pracovního předpisu.
dc.format 113 s. (140 188 ).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject proces cs
dc.subject čip cs
dc.subject výtěžnost cs
dc.subject analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject experiment cs
dc.subject implementace cs
dc.subject process en
dc.subject chip en
dc.subject yield en
dc.subject analysis en
dc.subject project en
dc.subject experiment en
dc.subject implementation en
dc.title Projekt na zlepšení výrobního procesu ve výrobě čipů
dc.title.alternative Project to Improve the Manufacturing Process in Chip Manufacturing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sedlák, Josef
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the improvement of the production process in chip production at ONSEMI. The aim of the work is to improve the selected manufactured chip with the help of the project and process experiments and to reduce the scrap rate of the products due to the occurring reduced yield. This thesis is divided into two parts. In the theoretical part, a literature search is prepared, focused on the issues of selected chip production processes, the use of information systems in chip production, and statistical methods of process quality verification. Next, the project and its requirements are defined. In the practical part, the company, specific workplace, and business processes of chip production are presented in more detail. With the help of detailed analysis after data collection, the cause of the reduced yield is identified. Based on the developed project with the resulting experiments, a solution is proposed for improving the production process of the welding chip and its implementation into the work regulations.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 64299
dc.date.submitted 2023-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
žilinský_2023_dp.pdf 4.863Mb PDF View/Open None
žilinský_2023_op.docx 46.92Kb Unknown View/Open None
žilinský_2023_vp.docx 46.51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account